Nyhetsarkiv
Blekinge tar emot tumstocken
Torun Ekstrand från Konst i Blekinge, Kirsti Emaus från Kulturcentrum Ronneby konsthall och Christoffer Sandahl från Blekinge museum tar emot stafettpinnen i form av en tumstock till Branschforum för konsthantering 2021 Foto: (CC BY)

Branschforum för konsthantering 27-28 oktober 2021

Den 27–28 oktober 2021 förflyttar sig Branschforum för konsthantering till Blekinge. Forumet sänds digitalt i samarbete med Konst i Blekinge, Blekinge museum och Kulturcentrum Ronneby konsthall.

Branschforum för konsthantering vänder sig till dig som arbetar med att installera, montera, förankra, lyfta, flytta, packa, transportera och hantera konst och kulturföremål.

Mer om forumet och anmälningslänk kan du hitta här: Branschforum för konsthantering 27–28 oktober.

I väntan på forumet berättar här Torun Ekstrand från Konst i Blekinge om ett av inslagen.

Vård av konst i vårdmiljö – kräver det vård med andra perspektiv?

Regionerna äger en betydande del av Sveriges konstsamling, och den når många människor. Vid årsskiftet tog Konst i Blekinge och Konst- och bildningsenheten över ansvaret för konstsamlingen och konstinköp i Region Blekinge. Ställs det särskilda krav på konst i dessa miljöer?

“Det är ett stort ansvar där vi under året koncentrerat arbetet på just konsthantering. Vi skriver konstriktlinjer, policy och ett tjugotal rutindokument för allt från konstprogram och beslutsvägar till upphandling, skötselanvisningar och gallring. Vi inventerar också delar av samlingen för att få en överblick av underhållsbehov.”

Till Branschforum för konsthantering 2021 produceras  korta dilemmafilmer med nedslag i fyra pärlor ur konstsamlingen. Konstverken är placerade i publika delar i sjukhusmiljöer och är utförda i olika tekniker. Ett verk är gjort genom experimentella materialutforskningar.

Konservator Karin Hermerén kommer att kommentera de olika verken, och också hålla i en föreläsning utifrån sin nya avhandling om konsten att förvalta och bevarandets utmaningar och möjligheter med fokus på samverkan med olika konstmuseer, länsmuseer och tidigare landsting.

Konstverk av glas, lera och metall på Blekingesjukhuset i Karlskrona av konstnären Anders Bruno Liljefors. Tillhör Region Blekinges konstsamling. Foto: (CC BY)

Starkare tillsammans

“Konsthantering handlar för oss om samarbete med många olika professioner. Blekinge är ett litet län med små aktörer och efter branschforum planerar vi att starta upp en konsthanteringsgrupp där vi kan stödja och stärka varandra. Vi ser verkligen fram emot Branschforum för konsthantering nu i höst!”

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: