Illustration med olika bilder och text baserat på idéer framtagna på Hack for Heritage 2018
Idéer från Hack for Heritage 2018 Foto: ( CC BY)

Om Hack for Heritage

Hack for Heritage är ett återkommande event för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet.

Det första eventet Hack4Heritage arrangerades 2016 av Digisam och Stockholms stadsarkiv med tre huvudteman: Kod, kreation och koncept. Då bidrog Riksantikvarieämbetet med resurser/informationsmängder och vi var självklart med på plats för att informera och stödja deltagarna. 

År 2018 arrangerades Hack for Heritage för första gången i Visby av Riksantikvarieämbetet, med då nystartade projektet Kulturarvsinkubatorn, tillsammans med representanter från olika kulturarvsinstitutioner, bland andra Musikverket och Nordiska Museet. År 2019 var Riksarkivet, ArbetSam, Wikimedia Sverige och Göteborgs universitet med som partners.

I september 2020 var det dags igen, då arrangerades Hack for Heritage 2020 återigen av Kulturarvsinkubatorn på Riksantikvarieämbetet i Visby. Under helgen den 25-27 september samlades ett 20-tal personer från hela landet och skapade nya kreativa och spännande idéer och koncept utifrån årets teman: Tillgänglighet, hållbarhet och framtidstrender. Hack gjordes helt digitalt och huvudsändningarna hölls i Riksantikvarieämbetets studio i Visby.

Här kan du läsa mer om resultatet för tidigare år:

Om Kulturarvsinkubatorn Visa eller stäng

Under tre år 2108–2021 har projektet Kulturarvsinkubatorn pågått hos Riksantikvarieämbetet med stöd av Uppsala Universitet och Science Park Gotland. Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Tillväxtverket och Region Gotland. Projektet skapar förutsättningar för företagande inom kulturarvsområdet inriktat på digitala tjänster och produkter.
Läs mer om Kulturarvsinkubatorn