Illustration Save the dates, Hack for Heritage 2020
Save the dates, Hack for Heritage 2020

Hack for Heritage 2020

Här kan du anmäla ditt intresse till Riksantikvarieämbetets och Kulturarvsinkubatorns hackaton –  Hack for Heritage 2020. (Intresseanmälan är inte bindande.)

Hack for Heritage är ett tillfälle för dig som vill utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Hur kan berättelser och spår från vår gemensamma historia omformas till något spännande, smart eller viktigt för oss idag?  Den 25-27 september är det dags igen. Nu i nytt format, i år kör vi helt online!

In English

Hack for Heritage offers new opportunities, creativity and new innovations. September 25-27, it’s time again. Now in a new format, this year we are completely online! Would you like to join and explore new uses for digital cultural heritage? Then Hack for Heritage is for you!.

How can stories and traces from our shared history be transformed into something exciting, smart or important to us today and in the future? Please fill out the non-binding registration form below if you are interested in participating. It will also give you the opportunity to highlight a relevant topic that could be presented at the workshop.

Intresseanmälan / Non-Binding form, Hack for Heritage 2020

Fält markerade med asterisk (*) är obligatoriska.
  • Erfarenhet / Experience

  • Har du erfarenheter som du vill dela under hacket?/ Do you have experience that you could share at the hackaton?
  • Ämnen / Topics

  • Här kan du lämna information eller synpunkter som kan vara viktig för oss att känna till. / Here you can provide information or comments that may be important for us to know.

Personuppgifter (GDPR): I samband med att du anmäler dig till våra konferenser, seminarier eller workshoppar samlar vi in och behandlar vissa personuppgifter. Som användare har du rätt att få veta vilka av dina personuppgifter som Riksantikvarieämbetet behandlar. Mer information finns på raa.se/gdpr.

Personal data (GDPR): When you register for our conferences, seminars or workshops, we collect and process certain personal data. As a user, you have the right to know which of your personal data is processed by the Swedish National Heritage Board. More information is available at raa.se/gdpr/english.