Ritning av Asmundtorps kyrka
Asmundtorps kyrka, Skåne. Förslag till nytt tvärskepp, sett i genomskärning. Ritning av Carl Georg Brunius 1839. Källa: Arkivsök, Handteckningssamlingen. Foto: (CC BY)

Hitta ritningar

Våra ritningar och kartor visar främst byggnader och bebyggelse eller fasta fornlämningar.

För att hitta ritningar kan du söka på motivet i titelfältet eller platsfältet i de avancerade sökformulären. Du kan också filtrera din sökning på olika arkiv och samlingar som innehåller ritningar.

Söka genom Arkiv/Samling

Genom att söka i vallistan “Arkiv/Samling” i Avancerad sökning kan du filtrera ut olika arkiv och samlingar som innehåller ritnings- och kartmaterial.

Arkiv och samlingar med ritningar och kartor

Samlingen “Kart- och ritningssamlingen” är den samling som innehåller allra flest ritningar. Men det finns även ritningar i enskilda arkiv. Vissa av samlingarna nedan innehåller även annat bildmaterial som fotografier och teckningar. Via dessa länkar nedan kommer du till en beskrivning av samlingen.

Om du är inne i något av sökformulären i Arkivsök, kan du välja någon eller flera av dessa samlingar i vallistan “Arkiv/Samling” för att få med dessa samlingar i din sökträff.

Filtrera på handlingstyp

I sökformuläret för “Sök på allt” kan du filtrera din sökning på handlingstyp för att enbart få träffar på ritningar eller kartor.

Välj “Ritning” eller “Karta” i fältet Handlingstyp. Sedan kan du fortsätta specificera din sökning, till exempel genom att fylla i landskap eller socken.

Det finns också information om ritningar från Kulturhistoriska byråns arkiv på registerkort, dessa dyker inte upp när du filtrerar sökningen efter handlingstyperna Ritning eller Karta. Registerkorten hittar du i samlingen Kulturhistoriska byråns ritningsregister, kyrkliga byggnader

Tips för hur du fyller i sökfälten

Så här kan du filtrera din sökning på ritningar.

I blocket “Beskrivning”:

  • Titel: I fältet “Titel” kan du skriva in sökord som matchar motivet – till exempel namnet på en byggnad eller en plats för en fornlämning. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
  • Beskrivning: I fältet “Beskrivning” kan du skriva in sökord som matchar ritningens innehåll. Till exempel plan, uppmätning, förslag, profil.

I blocket “Handlar om/föreställer”:

  • RAÄ-nummer, lämningsnummer: Ibland finns det RAÄ-nummer eller lämningsnummer på ritningarna. Ibland kan du få träff på ritningar genom att fylla i detta fält, men inte alltid. Oftare är ritningar återsökningsbara på diarienummer.

I blocket “Plats”:

  • Plats: I fältet “Plats” kan du skriva in sökord som matchar motivet- till exempel namnet på en byggnad eller en plats för en fornlämning. Ange gärna tecknet * runt orden i din sökning för att få fler sökresultat.
  • Landskap, län, kommun, socken: Dessa fält kan användas för att filtrera din sökning efter topografi. Du behöver inte fylla i alla fälten – om du har uppgift om socken behöver du inte fylla i de övriga fälten.

I blocket “Person”:

  • Upphovsperson: Ritningarna i Arkivsök innehåller nästan aldrig uppgifter om upphovspersoner – då är det säkrare att leta efter dessa i fältet Arkiv/samling.

I blocket “Tid”:

  • Skapatdatum: Om du söker efter ritningar skapade inom ett visst tidsspann kan du använda fälten i “Skapat datum”. Du kan ange ett startdatum och ett slutdatum för spannet du söker inom, eller bara ett startdatum eller slutdatum.

I blocket “Arkivreferenser”:

  • Diarienummer: Diarienummer, om det finns, är angivet som NNNN-ÅÅÅÅ (löpnummer och år). Om du har ett diarienummer med /-tecken i, ersätter du / med bindestreck: -. Exempel: 182/1992 blir 182-1992 i Arkivsök.

Söka via formuläret Sök på ritningar

Under 2023 lanserar vi ett särskilt sökformulär för ritningar. Där har en förinställning gjorts för att rikta in sökningen på kartor och ritningar, och exkludera andra träffar. Vissa fält utan uppgifter har tagits bort från formuläret, och vi har även särskilt markerat fält som är svåra att få träff i.

Gå via denna länk för att komma till  sökformuläret för ritningar.

Det finns också information om ritningar från Kulturhistoriska byråns arkiv på registerkort, dessa dyker inte upp när du använder sökformuläret för ritningar. Registerkorten hittar du i samlingen Kulturhistoriska byråns ritningsregister, kyrkliga byggnader