Sök i arkiven

Du kan själv använda arkivets olika sökingångar för att skapa dig en uppfattning om vad som finns i arkiven. Det är dock endast på plats i läsesalen som du har full tillgång till alla sökingångar. Kontakta arkivet om du har frågor kring vad som kan finnas och hur du hittar rätt.

Här listar vi de digitalt tillgängliga resurserna. Det finns fler sökingångar på plats i läsesalen. Prata med personalen för hjälp och råd.

Söktjänster för arkivmaterial

Nationell Arkivdatabas (NAD)

Här finns det sökbara förteckningar över stora delar av arkivbeståndet.
Gå till Nationell Arkivdatabas (NAD)

Arkivsök

Via Arkivsök kan du söka efter arkeologiska  och byggnadsantikvariska rapporter, ritningar och material i Riksantikvarieämbetets e-arkiv.
Gå till Arkivsök
Här hittar du sökhjälp för olika typer av material i Arkivsök.

Flickr Commons

Här finns ett urval av våra äldre fotografiska samlingar representerade med nedladdningsbara bilder.
Gå till Flickr Commons

Bilder

Läs mer om bilder i arkivet och hur du söker efter dem.

Ritningar

Läs mer om ritningar i arkivet och hur du söker efter dem.

 

Handledningar och sökingångar

I vägledningen kan du läsa om hur du söker efter material från Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA) i Nationell Arkivdatabas.
Gå till Vägledning till att söka i Nationell Arkivdatabas (NAD)

I Arkivbestånd och sökhjälpmedel i ATA kan du läsa en utförlig beskrivning av vilka olika arkiv som förvaras hos Riksantikvarieämbetets arkiv (ATA). 
Gå till Arkivbestånd och sökhjälpmedel i ATA

I Förteckning över städer och socknar alfabetiskt efter socken kan du hitta uppgifter om vilket landskap, län och kommun en socken ligger i.
Gå till Förteckning över städer och socknar

 

Beställa material

Läs om hur du beställer arkivmaterial