Sök i arkiven

Du kan själv använda arkivets olika sökingångar för att skapa dig en uppfattning om vad som finns i arkiven.  Det är dock endast på plats i läsesalen som du har full tillgång till alla sökingångar. Vi kan alltid hjälpa dig med vad som kan finnas och att hitta rätt.

Det finns dock möjlighet att själv få en överblick över arkivets bestånd genom att söka i arkivets förteckningar som finns tillgängliga i Nationell arkivdatabas eller de sökingångar som beskrivs nedan.

Sökingångar på nätet

Nationella arkivdatabasen (NAD)
Här finns det sökbara förteckningar över stora delar av arkivbeståndet.

Arkivsök
Via Arkivsök kan du söka efter arkeologiska  och byggnadsantikvariska rapporter, ritningar och material i Riksantikvarieämbetets e-arkiv. Här hittar du även de fotografier som förut låg i bilddatabasen Kulturmiljöbild (KMB).

Ritningsregistret
Under mars 2023 kommer Ritningsregistret att stängas ned. Ritningsregistret ersätts av Arkivsök.

Flickr Commons
Här finns ett urval av våra äldre fotografiska samlingar representerade med nedladdningsbara bilder.

Handledningar

Vägledning till att söka i NAD
Läs hur du söker Antikvarisk-topografiska arkivets material i Nationell arkivdatabas.

Arkivbestånd och sökhjälpmedel i ATA
Läs en utförlig beskrivning av Antikvarisk-topografiska arkivets arkivbestånd.

Förteckning över städer och socknar
Antikvarisk-topografiska arkivets (ATA:s) förteckning över städer och socknar.

Arkivvägledning – topografiska serien
Läs hur du beställer fram material ur den topografiska serien. Observera att den inte finns förtecknad eller sökbar i NAD.

Sökingångar på plats i Östra stallet

Förutom ovanstående digitala resurser finns på plats i våra lokaler även andra sökingångar. Bland annat finner du:

  • Arkivförteckningar i pappersform
  • Handskriftskatalogen
  • Brevskrivarregistret
  • Förteckning över Ikonografiska registret
  • Listor över material, exempelvis över den äldre bildsamlingen (i folioformat) uppdelad på Fasta fornlämningar, Kyrkor, Profana byggnader samt Run- och bildstenar.