Materialguiden

Kunskap om materialen är grunden i all god byggnadsvård. Materialguiden är en faktabas för dem som arbetar med byggnadsvård eller konventionell fastighetsförvaltning.

Materialguiden producerades under åren 1999–2002 av en arbetsgrupp från Riksantikvarieämbetet. Den var länge konstruerad som en databas, men har nu överförts till en pdf-publikation.

I Materialguiden finns praktiska tips om hur man vårdar befintliga byggnadsmaterial. Här får man även kunskap om materialens historia och egenskaper. Målet med Materialguiden är att sprida kunskap om materialvård och byggnadsvård för att på så sätt spara mer av byggnadernas ursprungliga material men även öka kvaliteten och minska kostnaderna vid åtgärder.

Du hittar Materialguiden som pdf-publikation här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: