Vårda väl-bladFoto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

Vårda väl-blad

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla, digitala rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring frågor som rör vården av kulturarvet.

Nedan finner du bladen indelade i områden:

Arkeologiskt material

Textil

Byggnader

Färger/pigment

Material

Skadedjur

Klimat & ljus

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Biologiskt kulturarv


Kontakt:
Maria Rossipal, maria.rossipal@raa.se

 

Dela sidan på