Vårda väl-blad

Vårda väl-blad är Riksantikvarieämbetets serie med enkla, digitala rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring frågor som rör vården av kulturarvet.

Sidan är under uppdatering. Om du följer en länk som bryts, prova då att söka på titeln direkt i DiVA.

Har du några frågor rörande våra Vårda väl-blad, kontakta vardaval@raa.se.

Nedan finner du bladen indelade i områden:

Arkeologiskt material

Byggnader

Färger/pigment

Katastrofberedskap

Klimat & ljus

Material

Ohälsosamma ämnen i samlingar

Samlingsförvaltning

Samordnad skadedjurskontroll, IPM

Textil

Biologiskt kulturarv

  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Kulturmiljövård