Takskifferskivor staplade på hög.
Takskiffer på hög, Ålesund, Norge. Foto: ( CC BY)

Att vårda byggnader

Vad ska vi göra med den äldre bebyggelsen? Ska vi låta allt förfalla för att sedan riva ner och bygga nytt? Eller ska vi underhålla och vårda de byggnader vi redan har? Det senare är sannolikt ett bättre alternativ. Ett välvårdat kulturarv är en värdefull samhällsresurs. Det kan ge både historiska kunskaper, positiva upplevelser och en god ekonomi.

Vi måste också veta hur vi ska vårda alla hus och andra byggnadsverk. Mycket av kunskapen finns hos landets länsmuseer, och länsstyrelser, hos företag och centra som jobbar med byggnadsvård.

Riksantikvarieämbetets uppgift är att ha det nationella ansvaret för utveckling och förmedling av kunskap inom byggnadsvård och kulturarvsförvaltning. Antikvarier, arkitekter, tekniker, konservatorer och förvaltare arbetar med byggnadsvård ur ett mycket brett perspektiv. Verksamheten omfattar allt ifrån forskning och metodutveckling till kunskapsspridning och nätverksbyggande inom metoder och material, konservering och förvaltning. Samverkan med forsknings- och utbildningsinstitutioner bidrar till att expertkunskap upprätthålls och att vi har en god överblick över kunskapsläget. Vi samarbetar också med länsstyrelser, länsmuseer och andra statliga myndigheter som till exempel Statens Fastighetsverk och Boverket.

Hur vårdar jag mitt eget hus?

Vill du som privatperson få råd om hur din byggnad ska vårdas eller om byggnadsvårdsbidrag, vänd dig till länsmuseet eller länsstyrelsen i ditt län. Här kan du hitta din länsstyrelse.

I Materialguiden finns praktiska tips om hur man vårdar befintliga byggnadsmaterial. Här får man även kunskap om materialens historia och egenskaper. Du kan också få råd i Riksantikvarieämbetets serie med Vårda väl-blad som med enkla, digitala rådgivningsblad, som på ett lättbegripligt sätt ger svar på och praktiska råd kring frågor som rör vården av kulturarvet.