Ansök om att bli Gästkollega

Ansökan

Beskriv din idé enligt dessa frågor, och sänd svaren till oss på nedanstående e-postadress. Ansökningstiden för 2018 gick ut den 30 september 2017.

Namn:

Institution:

Arbetsområde:
Berätta lite kort om dig själv, din arbetsplats och vad du jobbar med.

Frågeställning:
Kort beskrivning av ert behov och eventuellt den undersökning ni skulle vilja göra.

Relevans:
Vad hoppas ni uppnå? Kan resultaten komma till användning för andra inom sektorn?

Tidpunkt:
När skulle ni vilja utföra era undersökningar med oss?

Vi hjälper till att bedöma vad som är möjligt och att utforma ett projekt av lämplig storleksordning. Vi ger även stöd för att förmedla resultaten.

Du som Gästkollega är med och utför analyser tillsammans med oss, sammanställer en slutrapport och ges möjlighet att presentera och diskutera resultaten.

Skicka din ansökan via e-post till oss på Riksantikvarieämbetet: registrator@raa.se