Kulturreservatet Smedstorp, Östergötland.Kulturreservatet Smedstorp, Östergötland.Foto: Fabian Mebus (CC BY)

Kulturreservat

Skyddsinstrumentet kulturreservat infördes med miljöbalken 1999. Avsikten är att möjliggöra vård och bevarande av värdefulla kulturpräglade landskap. I ett kulturreservat kan hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Därmed omfattas byggnader, anläggningar, lämningar och marker – men även sådana värden som består av verksamheter, kunskaper och traditioner kan hanteras inom ramen för kulturreservatets förvaltning.

En aktuell förteckning över landets kulturreservat hittar du i fliken ”Förteckning” i menyn till vänster. Förteckningar med länkar till sidor med fördjupad information om varje enskilt reservat hittar du på hemsidan för Nätverket Svenska Kulturlandskap: http://www.svenskakulturlandskap.se/kulturreservaten/#Lista

En sammanställning om landets kulturreservat finns även på Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Kulturreservat

Läs mer om bildandet och förvaltningen av kulturreservat under underrubrikerna till vänster.

Läs också här om vårt regeringsuppdrag om samverkan kring natur- och kulturreservat, i samarbete med Naturvårdsverket.

Kontakt: Fabian Mebus, tfn 08-5191 8370, fabian.mebus@raa.se.

Dela sidan på