Kulturreservatet Stabergs bergsmansgård, Dalarna. Foto: ( CC BY)

Sveriges kulturreservat

Det första kulturreservatet, Åsens by i Jönköpings län, bildades år 2000. Vid utgången av 2004 hade 17 län beslutat om 20 statliga kulturreservat. Riksantikvarieämbetet konstaterade då att behovet av nya kulturreservatsbildningar var påtagligt och bedömde det som rimligt med cirka 10 nya statliga kulturreservat per år.

Takten i bildandet bromsades dock in redan året därpå. Under 2010-talet har endast något enstaka kulturreservat tillkommit. Den främsta anledningen till detta är brist på resurser, både från länsstyrelsernas sida och vad gäller den praktiska skötseln. Det finns inga särskilda statliga anslag för varken bildande eller förvaltning av kulturreservat.

Det finns sammanlagt 47 kulturreservat i Sverige, varav 36 har beslutats av länsstyrelser och 11 av kommuner. Kulturreservaten finns spridda över hela landet, förutom i Södermanlands län.

 

Förteckningar över kulturreservaten

Här hittar du en förteckning över samtliga kulturreservat i Sverige med uppgifter om vilka typer av miljöer det rör sig om och arealer. Förteckningen är uppdaterad senast 2024-01-10.

Du kan även använda Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur för att leta rätt på alla landets kulturreservat och andra skyddade områden. Läs mer om kartverktyget på Naturvårdsverkets hemsida här.