Karin Olli-Nilsson och Fredrik Emdén, omvärldsredaktörer på Riksantikvarieämbetet. Foto: (CC BY)

Om Omvärld & insikt

Omvärld & insikt är Riksantikvarieämbetets tjänst för omvärldsbevakning inom museisektorn.

Vi tillhandahåller bevakning av kulturarvsområdet och andra för museer relevanta områden, nationellt och internationellt.

Vi skapar innehåll på Omvärld & insikts webbplats, ger ut ett månatligt nyhetsbrev och leder det direktsända programmet Museipanelen med syftet att ge en överblick över nyhetsflödet samt bidra till fortbildning och uppdatering om såväl forskningsnyheter som praktiska erfarenheter och metoder.

Vi vill stödja utvecklingen inom kulturarvsområdet och hjälpa museibranschen att ligga steget före.

Vill du skicka in en debattartikel till Omvärld & insikt? Här hittar du information om hur du går till väga.

Redaktörer för Omvärld & insikt är Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson.