Omvärldsdagarna 2023

Välkommen till Omvärldsdagarna i Stockholm den 26–27 oktober. Lyssna till forskare, representanter från museisektorn och externa föreläsare som gemensamt bidrar till att öka kunskapen om vilka som är museisektorns viktigaste framtidsfrågor.

Riksantikvarieämbetets omvärldsredaktion för museer bjuder in till konferens med trendspaningar, inspirationsföreläsningar och panelsamtal.

Omvärldsdagarna vänder sig till dig som jobbar med, eller är intresserad av, utvecklingsfrågor inom museisektorn. Tanken är att detta ska bli ett återkommande evenemang.

Årets Omvärldsdagar äger rum på Tekniska Museet i Stockholm, den 26–27 oktober, med endast deltagare på plats. Vissa av föredragen kommer att filmas och läggas ut i efterhand på vår webbplats Omvärld & insikt.

Läs mer om talarna på Omvärld & insikt.

Anmälan

Anmälan har stängt.

Program

Vi inleder första dagen med registrering från kl. 12.00. Själva konferensen startar kl. 13.00.
Konferensen avslutas andra dagen kl. 12.30.

Torsdag 26 oktober kl. 13.00–17.00

Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.

12.00 | Registrering

13.00 | Överantikvarien öppnar konferensen

Överantikvarie Susanne Thedéen hälsar välkommen och inviger Omvärldsdagarna 2023, för att sedan lämna över till moderatorerna Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson som introducerar konferensens kommentator Niklas Cserhalmi, ordförande för Sveriges Museer.

13.10 | Fem samtidsspaningar mot framtiden

Key note speaker: Katarina Graffman, filosofie doktor i antropologi

13.45 | Fortsättning följer – återlämnande under förändring

Jenny Gasbarro Ringarp, handläggare på Världskulturmuseerna

14.15 | Framtidens utställningar

Johan Eckerud, vd Expology

14.45 | Fika

15.15 | Transformativ intelligens – hur AI förändrar vår syn på kunskap, berättande och värdeskapande

Sara Öhrvall, författare och expert inom AI

15.45 | Queering the Science Museum

Eleanor S. Armstrong, postdoktor vid Stockholms universitet
Föredraget hålls på engelska.

16.15 | Små och mindre rävfiguriner – och konsten att härma ett museum

Mattias Frisk, grundare av Mjölby porslinsrävsmuseum

16.45 | Presentation av Wisdome

17.00 | Avrundning och sammanfattning

17.15 | Visningar av Wisdome samt mingel

18.30–20.00 | Middag på Tekniska museet

 

Fredag 27 oktober kl. 08.45–12.30

Plats: Tekniska museet, Museivägen 7, Stockholm.

08.45 | Dag 2 startar

Moderatorerna Fredrik Emdén och Karin Olli-Nilsson hälsar välkommen.

09.00 | Museipanelen

Med Peter Skogh, museidirektör på Tekniska Museet, Larissa Borck, antikvarie med fokus på digital utveckling på Sörmlands museum, och Kerstin Brunnberg, ordförande Kulturhuset Stadsteatern.

09.30 | Frågestund

Frågor till panelen från publiken.

09.45 | Ungdomar som museernas räddare: Sluta gissa vad vi vill och lyssna istället!

Julia Göransson och Alice Strömberg, projektledare respektive kulturmiljövårdsassistent på Västmanlands läns museum 

10.15 | Fika

10.45 | Museers meningsskapande när världen rämnar: Existentiella perspektiv på det ohållbara

Carola Nordbäck, docent i kyrkohistoria vid Svenska kyrkan

11.15 | Data monsters in the museum

Pille Pruulmann-Vengerfeldt, professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Malmö universitet
Föredraget hålls på engelska.

11.45 | Kultursidorna och museerna

Johannes Klenell, författare och kulturredaktör på tidningen Arbetet

12.15 | Sammanfattning och avrundning

12.30 | Konferensen slutar