Utställningsverkstaden genomför och deltar i workshops som rör utställningsteknik. Foto: ( CC BY)

Information, nätverkande och kunskap

Här hittar du samlad information och kunskap som rör Utställningsverkstadens verksamhet.

Workshops och föreläsningar

Utställningsverkstaden genomför och deltar i workshops som rör vårt område. Vi håller också föreläsningar på efterfrågade teman.

Arbetslivsmuseernas Samverkansråd, ArbetSam, genomför regelbundet workshops riktade till arbetslivsmuseer, där vi deltar.

Vill du veta mer om workshops eller arrangera en föreläsning? Kontakta oss!

Nätverkande

Inspirationsfilmer om utställningsteknik och produktion

Utställningsverkstaden producerar löpande kortare filmer som tar upp olika delar av utställningsproduktion och utställningsteknik. Filmerna läggs efterhand till i nedanstående spellista:

Tillhörande artiklar:

Tidigare filmer:

Från den numera nedlagda myndigheten Riksutställningar, vars uppdrag Riksantikvarieämbetet delvis tagit över: Tema utställningsteknik – från Riksutställningar – YouTube

Artiklar och fördjupning

Guide för utställningsteknik

Guidebok för utställningsteknik (Riksutställningar 2014)

Sociala medier