En man i färgglad keps sitter framför dator. Bredvid en skrattande kvinna.
Nina Eklöf och Oscar Engberg vid Riksantikvarieämbetet leder de digitala nätverksträffarna. Här bild från sändningen vid Anundshög hösten 2022. Foto: (CC BY)

Nätverket för immersiva medier

Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv, men även nya sätt att skapa kultur, nya verk och upplevelser. Immersiva medier är samlingsnamnet på medietekniker – till exempel Virtual Reality, Augmented Reality eller 3D – som gemensamt skapar en helhetsupplevelse som av betraktaren kan upplevas som omslutande.

Nätverket för immersiva medier är ett informellt nätverk för alla som är intresserade av utvecklingen inom detta område. Nätverket samlar yrkesverksamma, ideellt engagerade, forskare, entreprenörer, guider och studenter inom musei- och kulturarvsområdet samt konstnärer, företag och verksamma inom branschen immersiva medier.

Kontinuerligt delar nätverket med sig av information och spaningar via Facebookgruppen Immersiva medier. I gruppen finns fokus på hur dessa tekniker kan användas för att dokumentera, visualisera och rekonstruera kulturarvet och låta användare uppleva platser, föremål och händelser.

Träffas vår och höst

Riksantikvarieämbetet arrangerar två nätverksträffar per år. Varje träff sker i samarbete med en lokal samarbetspart. Nätverksträffarna är öppna för alla och är kostnadsfria.

Nästa nätverksträff

Information kommer.

Tidigare nätverksträffar Visa eller stäng

Här hittar du teman för tidigare nätverksträffar och den senaste spellistan på Youtube finns inspelningarna från dem.

13-14 november 2023 Tema “Visualisera det otillgängliga”
Värd: Grenna Museum –Andréexpeditionen Polarcenter

27-28 mars 2023 Tema “360 – från hype till en del av verktygslådan”
Värd: Kalmar läns museum

9–10 november 2022 Tema 3d-dokumentation av kulturarvet, appar och syntolkning
Värd: Västerås Museer och Kulturutveckling Region Västmanland

10-11 maj 2022 Tema : Digitala komplement till fysiska utställningar och digitala upplevelser på museet samt tema Vrak, Museum of Wrecks.
Värd: Vrak

10-12 november 2021 Tema: Immersivitet för barn, immersivt berättande och produktionsprocess
Värd: Västernorrlands museum

5-7 maj 2021  Tema: Forskning och utbildning, Konst, Imaginärt
Värd: Malmö Museer

6–7 oktober 2020  Tema: Kulturmiljö och stadsutveckling
Värd: Göteborgs stadsmuseum

20-21 april 2020
Värd: Sveriges Historiska museer

16 september 2019
Värd: Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C

6 februari 2019
Värd: Riksantikvarieämbetet och Gamla Uppsala museum