Collage med höghus, cirkelmönster och pixelerad bakgrund.
Den 9–10 november 2022 är det dags för nästa nätverksträff för immersiva medier. Foto: (CC0)

Nätverket för immersiva medier

Immersiva medier är samlingsnamnet på medietekniker – till exempel Virtual Reality, Augmented Reality eller 3D – som gemensamt skapar en helhetsupplevelse som av betraktaren kan upplevas som omslutande. Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv, men även nya sätt att skapa kultur, nya verk och upplevelser.

Nätverket för immersiva medier är ett informellt nätverk för alla som är intresserade av utvecklingen inom detta område. Nätverket samlar yrkesverksamma, ideellt engagerade, forskare, entreprenörer och studenter inom musei- och kulturarvsområdet samt konstnärer, företag och verksamma inom branschen immersiva medier.

Kontinuerligt delar nätverket med sig av information och spaningar via Facebookgruppen Immersiva medier. I gruppen finns fokus på hur dessa tekniker kan användas för att dokumentera, visualisera och rekonstruera kulturarvet och låta användare uppleva platser, föremål och händelser.

Nätverksträffar

Riksantikvarieämbetet arrangerar två nätverksträffar per år. Varje träff sker i samarbete med en lokal samarbetspart. Nätverksträffarna är kostnadsfria och sker i första hand digitalt.

Nästa nätverksträff äger rum den 9–10 november 2022 via Zoom.

Denna gång arrangeras träffen av Riksantikvarieämbetet, Västerås Museer och Kulturutveckling Region Västmanland. Nätverksträffen är öppen för alla. Ingen anmälan krävs.

Till programmet för träffen den 9–10 november

Tidigare nätverksträffar

Här hittar du teman för tidigare nätverksträffar och i vår spellista på Youtube finns inspelningarna från dem.

10-11 maj 2022 Tema : Digitala kompement till fysiska utställningar och digitala upplevelser på museet samt tema Vrak, Museum of Wrecks.
Värd: Vrak

10-12 november 2021 Tema: Immersivitet för barn, immersivt berättande och produktionsprocess
Värd: Västernorrlands museum

5-7 maj 2021  Tema: Forskning och utbildning, Konst, Imaginärt
Värd: Malmö Museer

6–7 oktober 2020  Tema: Kulturmiljö och stadsutveckling
Värd: Göteborgs stadsmuseum

20-21 april 2020
Värd: Sveriges Historiska museer

16 september 2019
Värd: Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C

6 februari 2019
Värd: Riksantikvarieämbetet och Gamla Uppsala museum