Nätverksträff Immersiva medier VRAK - 10-11 maj Foto: (CC BY)

Nätverket för immersiva medier

Immersiva medier ger oss nya sätt att förmedla, förstå och gestalta kulturarv, men även nya sätt att skapa kultur, nya verk och upplevelser. Här hittar du aktiviteter för nätverket för immersiva medier.

Nätverket för immersiva medier är ett informellt nätverk som består av en Facebook-grupp, där vi som ingår i nätverket delar med oss av löpande information och spaningar, samt två nätverksträffar per år, som Riksantikvarieämbetet arrangerar tillsammans med en lokal samarbetspart.

Nätverksträffarna är kostnadsfria och sker i första hand digitalt, men kan komma att också vara hybrida.

Klicka här för information och program för nästa nätverksträff, 10-11 maj, 2022.

Återblick senaste träffen

Här kan du se inspelningarna från nätverksträffen, den 10-12 november, 2021:

 

Här hittar du våra tidigare nätverksträffar

10-12 november 2021 Tema: Immersivitet för barn, immersivt berättande och produktionsprocess
Värd: Västernorrlands museum

5-7 maj 2021  Tema: Forskning och utbildning, Konst, Imaginärt
Värd: Malmö Museer

6–7 oktober 2020  Tema: Kulturmiljö och stadsutveckling
Värd: Göteborgs stadsmuseum

20-21 april 2020
Värd: Sveriges Historiska museer

16 september 2019
Värd: Norrköping Science Park och Visualiseringscenter C

6 februari 2019
Värd: Riksantikvarieämbetet och Gamla Uppsala museum