Museipanelens deltagare den 26 augusti 2022: Nils Harnesk, Kerstin Brunnberg och Klas Grinell Foto: (CC BY)

”Oförarglig, okontroversiell och ganska tandlös”

I veckan enades Icom om en ny definition av vad ett museum är. Men blev det en bra definition? Nja, nja och ja blir svaren på den frågan när Kerstin Brunnberg, Klas Grinell och Nils Harnesk tycker till i höstpremiären av Museipanelen.

Det var på onsdagen som medlemmarna i den internationella museiorganisationen Icom under generalkonferensen i Prag röstade igenom en ny museidefinition – efter flera års diskussioner och stridigheter.

– Det märks att det är ett stort grupparbete, för den är oförarglig, okontroversiell och ganska tandlös, säger Kulturhuset Stadsteaterns ordförande Kerstin Brunnberg.

Hon får mothugg av Nils Harnesk, arkeolog och avdelningschef på Norrbottens Museum. Han är aktiv inom Socialdemokraterna i Luleå och Region Norrbotten, och menar att demokratiska processer, likt den Icoms medlemmar  nu  är komplexa.

– Så utifrån att man varit hundratals kollegor från 126 olika länder får man ändå vara nöjd med att man har vässat till definitionen i förhållande till den gamla. Jag tycker att den ändå beskriver mycket av det som museernas uppdrag idag handlar om. Sedan hade man kunnat önska kanske att skulle varit vassare, men det är ju så här med demokratiska processer – ingen kommer bli nöjd med allt, säger han.

Brunnberg och Harnesk är dock eniga i att de velat se oberoende och armlängds avstånd tydligare uttryckt i den nya definitionen.

– Den här definitionen kan vem som helst använda sig av och säga att vi gör precis det vi ska, säger Kerstin Brunnberg.

Klas Grinell, utvecklings- och forskningssamordnare vid Göteborgs museer och konsthall, är inne på ett liknande spår. Han menar att definitionen bör bestämma vilka som får vara med i Icom, och därmed vara ett slags minimikrav snarare än den optimumnorm man nu landat i.

– Jag skulle vilja se en stramare definition. Man måste tänka på att den ska funka i Kina, i Iran – på platser där museernas politiska situation är känslig. Då är det viktigt att den är så ren och objektiv som möjligt, säger han.

Enligt den nya definitionen ska museer bland annat vara ”tillgängliga och inkluderande” samt ”främja mångfald och hållbarhet”.

– Det är inget att vara emot på något sätt, men kanske borde man då jobba mer med de etiska reglerna och på andra vägar stärka de dimensionerna av Icoms arbete –i stället för att knöa in dem i definitionen, säger Klas Grinell.

Se resten av samtalet, lett av Lina Wennersten Bergner och Eric Fugeläng, för att höra panelen diskutera hur museidefinitionen ska implementeras, vad vi ska ha den till, och dess eventuella inverkan på museilagen, i videon här nedanför.

Kategori

Ämnen


Karin Olli-Nilsson

karin.olli-nilsson@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: