(CC0)

Ny webbinarieserie om hållbar digital transformation

Hur kan museerna få sina digitala satsningar att bli hållbara, både i tid och pengar? Efter årsskiftet drar Riksantikvarieämbetet igång en serie webbinarier för att lyfta frågan.

Under Coronapandemin har vi sett flera exempel på hur museer framgångsrikt ställt om och lyckats göra åtminstone delar av sina verksamheter tillgängliga digitalt för besökare, från enkla lösningar som guidningar via Facebook till mer avancerade digitala lösningar, som till exempel Medeltidsveckan på Gotland.

En bidragande orsak till att denna omställning har varit möjlig att genomföra är såklart att många museer har hållit stängt och på så sätt, paradoxalt nog, kunna frigöra resurser till digital förmedling och storytelling.

Men vad händer sedan, när anläggningarna öppnar igen och det digitala ska konkurrera med löpande daglig verksamhet?

Om det är som professor Amy Loutfi säger i den här artikeln, att vi som en följd av corona måste transformera det som tidigare har varit plan B till att bli plan A, hur kan vi då för att få ekonomisk bäring i vår digitala satsning? Går det att ta igen förlorade biljettintäkter genom att börja ta betalt för digitala visningar. Och går det att erbjuda samma kvalitet på visningarna när de sker online som i våra museibyggnader? Går det kanske rentav att hitta helt nya sätt att bedriva museiverksamhet?

Efter årsskiftet genomför Riksantikvarieämbetet en webbinarieserie med dessa frågor som utgångspunkt. Under tre fredagar –­ den  15 januari, 29 januari och 12 februari – kommer ni att få ta del av goda och mindre lyckade exempel, tankar från kulturarvssektorn men även andra branscher samt själva dela med er av era tankar.

– Vi vill belysa möjligheter, uppmuntra till både upptäckarglädje och problematisering samt framförallt bygga en dialog kring hur digital förmedling kan bli hållbar ur alla perspektiv – inte minst ekonomiskt, säger Björn Sundberg, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet, som är projektledare för dessa webbinarier.

Vill du redan nu dela dina erfarenheter är du välkommen att skicka ett mail till Björn eller till oss på Omvärldsredaktionen.

Läs mer här.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: