Två skalbaggar bredvid varandra. En mörkbrun och mer rund i formen. Den andra ljusare och smalare. Långa ben och antenner.
Vanlig tjuvbagge - Ptinius fur hona/hane Foto: (CC BY)

Vanlig tjuvbagge – Ptinus fur

Vanlig tjuvbagge är en nattaktiv, spindelliknande insekt som kan dra in och gömma sitt huvud, därav namnet.

Lever av torrt organiskt avfall, från växt- och djurriket. Gör skada på fröer, kryddor och mjöl men även i naturaliesamlingar på museer.

Om insekten

Förekommer i Sverige upp till Luleå lappmark.

Vuxen

Hanen och honan hos skalbaggen
är olika. Honan är lite mörkare än
hanen. Skalbaggen har ljus
kroppsform till skillnad från de andra
tjuvbaggarna. Kroppen är 2-4.5 mm lång.

Larven

Larven är ca 4 mmm lång. Är vit och böjlig.

Två insekter bredvid varandra. En mörkbrun och mer rund i formen. Den andra ljusare och smalare. Långa ben och antenner.
Vanlig tjuvbagge – Ptinus fur hona/hane Foto: (CC BY)

 

Levnadsbetingelse

För att klara sig behöver de en viss fuktighet. Aktiva ner till 0°C.  äggen är klibbiga och fastna lätt vid föremål som därmed kan spridas.

Skador

Kan utgöra en risk för museisamlingar som herbarier, monterade djur och insektssamlingar. Är allätare vilket innebär att den kan orsaka skador på både skafferivaror och föremål i museisamlingar. Textilier angrips särskilt om de har fettfläckar. Vid förpuppning gnager larven gropar i trä.

Förebyggande åtgärder

Noggrann rengöring. Frys eller värmebehandla föremålen.

Att upptäcka angrepp

Fällor

Åtgärder vid angrepp

Rengör och frys eller värmebehandla skadat material. Dammsugning kan oftast räcka (kom ihåg att slänga dammsugarpåsen efteråt)

För frysning, se Vårda väl – Bekämpa skadeinsekter med frysning.

Namn på olika språk

  • Latin: Ptinus fur
  • Norska: Flekket Tyvbille
  • Danska: Den almindelige tyvbille
  • Finska: Varaslesiäinen
  • Engelska: Whitemarked spider beetle
  • Tyska: Gemeiner Diebkäfer, Kräuterdieb