Två skalbaggar bredvid varandra. En mörkbrun och mer rund i formen. Den andra ljusare och smalare. Långa ben och antenner.
Vanlig tjuvbagge - Ptinius fur hona/hane Foto: (CC BY)

Vanlig tjuvbagge – Ptinus fur

Förekommer i Sverige upp till Luleå lappmark. Är en nattaktiv, spindelliknande insekt som kan dra in och gömma sitt huvud, därav namnet.

Lever av torrt organiskt avfall, från växt- och djurriket. Gör skada på fröer, kryddor och mjöl men även i naturaliesamlingar på museer.

Om insekten

Vuxen

Hanen och honan hos skalbaggen är olika. Honan är lite mörkare än hanen. Skalbaggen har ljus kroppsform till skillnad från de andra tjuvbaggarna. Kroppen är 2-4.5 mm lång.

Larven

Larven är ca 4 mmm lång. Är vit och böjlig.

Två insekter bredvid varandra. En mörkbrun och mer rund i formen. Den andra ljusare och smalare. Långa ben och antenner.
Vanlig tjuvbagge – Ptinus fur hona/hane Foto: (CC BY)

 

Levnadsbetingelse

För att klara sig behöver de en viss fuktighet. Aktiva ner till 0°C.  äggen är klibbiga och fastna lätt vid föremål som därmed kan spridas.

Skador

Kan utgöra en risk för museisamlingar som herbarier, monterade djur och insektssamlingar. Är allätare vilket innebär att den kan orsaka skador på både skafferivaror och föremål i museisamlingar. Textilier angrips särskilt om de har fettfläckar. Vid förpuppning gnager larven gropar i trä.

Förebyggande åtgärder

Noggrann rengöring. Frys eller värmebehandla föremålen.

Att upptäcka angrepp

Text uppdateras inom kort

Fällor

Text uppdateras inom kort

Åtgärder vid angrepp

Rengör och frys eller värmebehandla skadat material. Dammsugning kan oftast räcka (kom ihåg att slänga dammsugarpåsen efteråt)

Namn på olika språk

  • Latin: Ptinus fur
  • Norska: Flekket Tyvbille
  • Danska: Den almindelige tyvbille
  • Finska: Varaslesiäinen
  • Engelska: Whitemarked spider beetle
  • Tyska: Gemeiner Diebkäfer, Kräuterdieb