Ett yngre barn iklätt en blå jacka leker i en fontän.
Tom Tits Experiment i Södertälje kommer hålla parken öppen men huset är fortsatt stängt. Foto: (CC BY)

Återöppnande och anpassning under coronapandemin

Omkring midsommar har många museer öppnat igen efter att ha haft stängt en lång period, som en följd av coronakrisen. Andra museer har haft öppet hela tiden, men med anpassad verksamhet. Vi har talat med några museer om vilka strategier de nu använder för att minska risken för smittspridning.

Moderna museet var ett av de museer som öppnade veckan innan midsommar, utan att för den skull återgå till normal verksamhet. Inga fysiska visningar kommer ske inomhus under sommaren men däremot hålls visningar av skulpturerna utomhus.

– Under den stängda tiden har vi haft ett stort digitalt utbud och har dragit lärdomar av det. Och vi har hittat en bra modell för att kunna ha verksamhet utomhus, säger Camilla Carlberg, chef för förmedlingsavdelningen på Moderna museet.

Räknar inte med trängsel

Barnverksamheten har flyttat ut och läggs upp på ett sätt som gör att distans kan hållas mellan deltagarna. Ett exempel är en sommarlovsaktivitet om land art där deltagarna gör sin egen konst tillsammans med dem som de kom till museet med. Även museets dagkolloverksamhet i Södertälje och Rinkeby kommer hållas utomhus.

– Över 80 procent av våra besökare är utländska turister en vanlig sommar och så kommer det inte bli i år. Vi räknar inte med någon trängsel så vi tror att de anpassningar vi har gjort kommer fungera, säger Camilla Carlberg.

Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvarium hör till de museer som aldrig stängde under våren. Däremot har programverksamhet, skolbesök och visningar av museet ställts in. Museer räknas inte som en sammankomst, och behöver därmed inte förhålla sig till regeln om förbud mot sammankomster med fler än 50 personer, men trots det har Göteborgs stadsmuseum och sjöfartsmuseum av folkhälsoskäl valt att hittills hålla antalet besökare i museet under 50 personer.

Även om museerna framöver kommer att börja släppa in fler besökare har de tagit fram rutiner för hur de ska hantera situationer då människor klustrar sig så att klungor om närmare 50 personer bildas. Då kan personalen påminna besökarna om att hålla avstånd.

Gallring av sittplatser

Inga visningar kommer ske inomhus men museet kommer att hålla stadsvandringar med viss modifikation, såsom mindre grupper och utan röstförstärkare, för att undvika delning av utrustning.

Andra åtgärder är att kläder som besökarna kan prova har tagits bort, liksom lösa föremål i lekytan på barnens museum.
– En lärdom är att folk gärna är väldigt nära varandra när de sitter ned, till exempel när de fikar. Vi har tagit bort varannan sittmöjlighet för att tydligt markera att de ska hålla avstånd, säger Karl Arvidsson, chef för enheten för publika enheten för Göteborgs stadsmuseum och Sjöfartsmuseet Akvariet.

– Samtidigt kommer man till oss frivilligt, så mycket ansvar ligger på besökarna själva.

Öppet ute – stängt inne

Tom Tits Experiment i Södertälje återöppnade veckan efter midsommar – men i mycket begränsad omfattning. Endast utomhusdelen kommer att vara öppen och åkattraktionerna är fortsatt stängda.

– Hela grunden för vår verksamhet är att vara hands on och låta besökarna interagera med varandra så därför ser vi ingen möjlighet att ha huset öppet, säger Elin Lydahl, vd för Tom Tits Experiment.

K-samtal om krisen

Elin Lydahl var en av deltagarna i det K-samtal som Riksantikvarieämbetet bjöd in till fredagen den 26 juni och där just museernas öppnande efter coronakrisen diskuterades. Syftet var att dela erfarenheter insikter kring anpassningar i pandemins spår.

I samtalet, som samlade ett 40-tal personer från olika delar av museisektorn, deltog bland annat Sara Byfors, chef för laborativ virus- och vaccinövervakning på Folkhälsomyndigheten och som jobbar med samordning av covidfrågor. Elin Lydahl ställde frågan om hon tyckte att det var en överdriven försiktighetsåtgärd att ha fortsatt stängt på Tomt Tits Experiments inomhusverksamhet.

– Det är en mindre risk för smittspridning om man är utomhus, dock skiljer sig risken för spridning inte så mycket via föremål, däremot från person till person. Det beror på hur nära man kommer varandra i en interaktion, svarade Sara Byfors.

– Aktiviteter där man talar högt eller blir väldigt andfådd, där man andas ut med droppar i kombination med att man står nära varandra, innebär en större risk, sade hon.

Interaktiva stationer

Många frågor under samtalet kom att handla om risken för smitta vid museernas interaktiva stationer. Sara Byfors var tydlig med att det föreligger en mindre risk för smittspridning via ytor än mellan individer, men tyckte att man kan ”städa lite extra på sådant som man tar på ofta med vanliga rengöringsmedel”.

Det viktigaste rådet är att undvika trängsel, men hon underströk också vikten av att goda möjligheter till handhygien.

– Se till att tillhandahålla möjligheter att sprita händerna när man går in i en sådan interaktiv yta och när man går ut, sade hon.

Samarbete med smittskyddet

I samtalet deltog också Mats Persson, museichef på Marinmuseum i Karlskrona, som berättade om samarbetet med smittskyddssjuksköterskan Kirsti Lindström.

Tillsammans genomförde de en smittskyddsbesiktning av museet inför dess öppning.

– Det kändes viktigt att ta in kunskap och ha en dialog kring det här. Samarbetet med Kirsti var viktigt, hur man ska röra sig igenom miljön, sade Mats Persson

– Vi gick igenom hela museet, steg för steg, alla stationer. Det vi fokuserade på var att undvika trängsel för besökarna, sade Kirsti Lindström.

Efter genomgången blev det lättare för museet att arbeta med besöksflödena, att tänka på hur besökarna kan ledas för att folksamlingar ska undvikas, samt hur många människor som kan vara på museet samtidigt.

När besökarna väl har kommit in i lokalerna finns det gott om plats, 1 700 kvadratmeter. Det är entrén som är flaskhalsen.

– Vi har löst det genom avgränsningar, att göra begränsningar hur många som kan vistas samtidigt i butiken och i kapprum, och genom att ha värdar utanför som bromsar upp om det behövs, sade Mats Persson.

Allt har inte gått att förbereda. Hur besökarna agerar är svårt att förutse.

– Människor gör inte alltid som vi vill, vi får laga efter läge. Men vi har personal som kan stänga av ett tag om det behövs, sade han.

Även på Marinmuseum har de tittat på de interaktiva stationerna. Bland annat har ett periskop, där besökaren har sitt ansikte väldigt nära föremålet, stängts av.

– Vi kan inte ha en personal som står och spritar av hela dagen, det får vänta tills vi har ett annat smittläge, sade Mats Persson.

Avvisa besökare

Gunhild Eriksson, avdelningschef på Tekniska museet i Stockholm berättade att medarbetarna bland annat instruerats att avvisa besökare som tillhör riskgruppen eller som uppvisar symptom.

– Vi följer Folkhälsomyndighetens råd, det är viktigt att förmedla till besökarna att vi har en säker miljön, och när vi förmedlar det måste vi också kunna leverera det, sade hon under samtalet.

På frågan om de har tvingats avvisa någon svarade hon ”vi har inte varit med om det, gudskelov.”

– Men på varje pass finns två medarbetare från den fasta personalen som är ansvariga, de har i uppdrag att hantera besökare om något uppstår. Personalen kan luta sig mot en chef som är van vid att hantera besökare, sade hon.

Fredrik Emdén och Lina Wennersten

Kategori

,

Ämnen


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: