Samling med ett tjugotal olika nycklar.
Samling med olika nycklar. Foto: (CC BY)

K-samtal

Behovet av samtal och erfarenhetsutbyte mellan museer är stort. Ett sätt att öppna upp för utbyte är K-samtal, en serie webbinarier för kulturarvsaktörer.

Samtalen inleds vanligen med korta presentationer av en eller flera gäster – därefter ges möjlighet till diskussion, frågor och nya infallsvinklar.

Kommande K-samtal

 K-samtal genomförs via Zoom. (Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på under mötet.)  

Museer och miljöcertifiering: vad funkar?

24 november, kl. 15:15-16:15

Att minska sin miljöpåverkan är viktigt för alla sektorer i samhället. Det systematiska miljöarbetet kan se olika ut på museer i Sverige. 

Hur museer väljer att systematisera sitt miljöarbete är kopplat till museernas organisationsform och ibland också storlek på verksamheten.  Olika museer har också kommit olika långt. I detta samtal tar vi upp för- och nackdelar med certifieringar, exempelvis ISO 14001. Vi kommer prata om, och i så fall hur, en certifiering avspeglar sig på museets verksamheter såsom samlingsförvaltning, utställningsarbete och pedagogik. 

Med oss i samtalet är Maria Höijer från Kalmar läns museum, Ida Billvén och Anna Örnefeldt från Vänermuseet, Anna Stow från Medicinhistoriska museet i Göteborg, Anna Östling  från Riksantikvarieämbetet och tidigare Stockholms länsmuseum samt Jan Naumburg, hållbarhetsstrateg på Statens maritima och transporthistoriska museer. Fler paneldeltagare kan tillkomma.  

 

Anmälan till detta seminarium är nu stängd. Tack för ditt intresse!

Fler K-samtal

Här hittar du teman för tidigare K-samtal.