En stor byggnad i rött tegel med en identisk spegelbild i floden framför.
The Silk Mill vid floden Derwent i Derby. Foto: (CC BY)

Långtgående delaktighet i Derby

I Derby har museet tagit begreppet delaktighet längre än de flesta. Industrimuseet The Silk Mill i Derby stängdes 2011 på grund av bristande finansiering och vikande besökssiffror. Därefter inleddes en total omgörning som byggde på invånarnas engagemang. Snart öppnar museet igen under namnet The Museum of Making.

The Silk Mill byggdes 1721 som en av världens första fabriker. I dag är byggnaden del av ett världsarv, Derwent Valley Mills. 1974 öppnade ett industrimuseum i den gamla fabrikslokalen där besökarna kunde se flygmotorer och föremål som speglade Derbys textil-, järnvägs- och tillverkningsindustri. Efter ett trettiotal år var behovet av att förnya utställningen och vitalisera museet påtagligt, men finansieringen saknades. När museet fick avslag på sin ansökan om medel, eftersom planen för omgörningen var alltför otydlig, vidtog ett arbete med att återuppfinna museet tillsammans med invånarna i Derby.

– Det handlade om att få hit de passionerade människorna och samtidigt svara på folks ilska över att museet var stängt, berättar projektledaren Hannah Fox.

Sex stycken kvinnor sitter runt ett bord.
Workshop under omgörningen av Museum of making. Foto: (CC BY)

Eftersom museet är offentligt finansierat och ägt av skattebetalarna  är det viktigt att människor har inflytande över verksamheten. Derbys innevånare erbjuds därför ett spektrum av roller under museets uppbyggnad, från besökare över till deltagare, vidare till informell och så småningom formell volontär.

Derby är en kontrastrik stad, präglad av industriell utveckling och högteknologisk industri, men med stora skillnader i levnadsstandard. Det ligger 15 universitet inom en radie av en timmes resväg, men samtidigt lever över 24 procent av barnen i Derby i fattigdom.

Museet sökte och fick finansiering från nationella medel för stadsutveckling. Detta gjorde det möjligt att bygga upp ett labb i Silk Mills bottenvåning, ett labb där nya idéer kunde testas i prototypformat. Arbetssättet bygger på ömsesidig tillit, ett öppet sätt att prata om vad museet tänker – och att man inte säkert vet hur resultatet kommer att se ut. I museets verkstad bygger man museet tillsammans och verkstaden ska fungera både som en mötesplats och en plats för utbyte av tjänster.

Grundtanken med museet är att det i framtiden inte bara ska visa upp stadens historia utan också inspirera dagens invånare till kreativitet och innovation. Man planerar för öppna magasin och plats för konstnärer och kreatörer ”in residence”. Utställningarna ska ge möjligheter att pröva på, undersöka och utforska hur saker är tillverkade.

Planen är att öppna hösten 2020, om inte coronapandemin gör det omöjligt. Omdaningen har varit krävande men personalen vittnar om stor entusiasm för projektet. Nu blir utmaningen att hålla passionen och ångan uppe hos publik och medarbetare även när the Museum of Making står färdigt.

Charlotte Ahnlund Berg
Utredare på Riksantkivarieämbetet som gjorde ett studiebesök på det blivande Museum of Making tillsammans med de museer som deltar i projektet Tingens metod.

 

Läs mer:


Lina Wennersten

lina.wennersten@raa.se


  • Publicerad:
  • Uppdaterad: