Museer och hållbarhet

För en mera hållbar museipraktik finns stöd och verktyg för dig som arbetar på museer och besöksmål.

Omställning, anpassning och aktivt arbete för en hållbar samhällsutveckling är aktuellt hos dagens museer. Nedan finns en lista till information för hållbarhetsarbete. Tipsa oss gärna om du saknar något i listan.

Hållbara museer

En sammanställning av information för en mera hållbar museipraktik som finns på Världskulturmuseernas webbsida.

Toolbox – Museums for Climate Action

En sammanställning med verktyg, ramverk och initiativ för att hjälpa museer att mera aktivt arbeta med klimatomställning, på det egna museet och tillsammans med andra museer.

Our Collections Matter Toolkit

Verktygslåda som är framtagen av ICCROM för organisationer med kulturarvssamlingar, till exempel museer. Här finns en sammanställning av skrifter och verktyg för hållbarhetsarbete. Här går det att få stöd för att linjera arbetet i enlighet med Agenda 2030-målen. Se gärna ICCROMs video som förklarar hur verktygslådan fungerar.

Handbok för hållbar turismutveckling

Handbok för att arbeta metodiskt och steg-för-steg med hållbara besöksmål. Handboken är framtagen för  världsarv och andra kulturmiljöer, men kan även passa museer. Framtagen av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket. 

Upphandlingsmyndighetens råd för hållbar upphandling

Det finns möjlighet att ta stöd i upphandlingsmyndighetens rådgivning för återkommande museigemensamma varor och tjänster.

Klimatanpassning

Information på Riksantikvarieämbetets webb om hur kulturarvsförvaltare och institutioner kan arbeta med klimatanpassning.

Riskhantering och katastrofberedskap

Information på Riksantikvarieämbetets webb om beredskap och verktyg för riskhantering. Här finns även information om hur museer kan arbeta med skadedjur och mögel. 

Termlista hållbar utveckling

En termlista för att samordna och tydliggöra termer och begrepp inom ämnesområdet hållbar utveckling. Institutet för språk och folkminnen.

Allmänna verktyg för omställning

Den nationella samordnaren för Agenda 2030 har sammanställt allmänna verktyg, metoder och arbetssätt som kan vara en hjälp i  olika aktörers transformationen till ett hållbart samhälle.