Vy över Stora stöten, Falu koppargruva
Världsarvet Falun. Vy över Stora stöten, Falu koppargruva. Foto: (CC BY)

Handbok i hållbar turismutveckling

Med hjälp av tio guider ska handboken ”Stärka världsarv” bidra till att arbeta metodiskt och steg-för-steg med hållbara besöksmål såsom världsarv och andra kulturmiljöer. Handboken är en del av resultatet från projektet med samma namn, som initierats av Riksantikvarieämbetet och Tillväxtverket.

Hur kan man göra världsarv mer tillgängliga för fler besökare och samtidigt ta tillvara och stärka de unika värdena? Det finns en stor potential att utveckla turism och besöksnäring i och i anslutning till Sveriges världsarv. Nu finns Handbok för hållbar turismutveckling i världsarv och kulturmiljöer – ett konkret stöd och inspiration i arbetet att utveckla attraktiva och hållbara världsarv och andra kulturhistoriska besöksmål på ett hållbart sätt.

Tio insatsområden som anpassats för svenska världsarv

Den nya handboken är en handfast steg-för-steg-guide, indelad i tio olika insatsområden med tips på arbetssätt, metoder och verktyg för varje del. Handboken är resultatet av det tvååriga projektet ”Stärka världsarv” (2019-2021) som syftade till att testa, utveckla och anpassa FN-organet Unescos metod World Heritage Sustainable Tourism Toolkit.

Projektet initierades av Tillväxtverket och Riksantikvarieämbetet med ambition att göra metoden mer tillgänglig och pedagogisk och därmed också lättare att använda. Förhoppningen är att fler världsarv och kulturmiljöer i Sverige ska kunna utvecklas till starka destinationer och bidra till hållbar utveckling, och attraktiva platser.

Testad i praktiken i Världsarvet Falun

Projektet bestod av två parallella processer. Den ena handlade om att förenkla och utveckla Unescos modell och ta fram en digital handbok för spridning i Sverige och Norden. Den andra om att skapa mervärden på platsen genom att genomföra och testa modellen i praktiken i ett världsarv. Ambitionen har varit att skapa en breddad samverkan som utgår från världsarvets enastående universella värden. Både för att utveckla befintliga och nya besöksupplevelser men också för att stärka attraktiviteten för besökare, boende och de som verkar i och kring ett världsarv.

Om projektet

Projektet ”Stärka världsarv” genomfördes med Tillväxtverket, Riksantikvarieämbetet och Region Dalarna som huvudfinansiärer. Region Dalarna var projektägare och Visit Dalarna har genomfört projektet tillsammans med regionala och lokala samarbetspartners i Världsarvet Falun, projektets testarena. Projektledare var Ulrika Nisser från Visit Dalarna.

Projektsammanfattning

Projektsammanfattningen är ett komplement till den digitala handboken som färdigställdes i september 2021. Sammanfattningen fokuserar på själva projektgenomförandet under perioden 2019-2021 och beskriver hur projektet genomfördes i praktiken, med framgångar, utmaningar, avvikelser, rekommendationer och slutsatser från genomförandet i Falun. Tanken är att handboken och sammanfattning ska komma till användning i Riksantikvarieämbetets och Tillväxtverkets fortsatta arbete och bidra till utvecklingen av svenska världsarv och kulturmiljöer ur ett besöksnäringsperspektiv.

Ladda ner handboken
Ladda ner projektsammanfattningen
Läs mer om projektet på Visit Dalarnas webbplats
Pressmeddelande från Visit Dalarna om projektet

När du vill veta mer

Handboken låg även till grund för ett seminarium om hållbar turismutveckling i vår seminarieserie Riksantikvarieämbetets världsarvssamtal.