Ett ålderdomligt dom, som taget ur ett slott, med äldre porträtt på väggarna.
Statens porträttsamling, Gripsholms slott. Foto: (CC BY)

Klimatpåverkan på kulturarv: Samlingar, föremål och interiörer

Samlingar och föremål som kulturarv varierar mycket i fråga om storlek, ålder, material och typ. De kan finnas utställda på museer eller förvaras i magasin och arkiv. Interiörer är fast inredning i byggnader, som exempelvis väggbeklädnader, stuckatur och snickerier. Klimatförändringarna får konsekvenser för hur vi kan bevara dem.

Samlingar och interiörer är flyttbara historiska föremål och fasta arkitektoniska strukturer som finns i inomhusmiljöer (till exempel museer, gallerier och andra byggnader).

Samlingar är ex situ-objekt som är skapade eller modifierade av mänsklig aktivitet och som varierar i fråga om storlek, typ, ålder och material. Detta kan omfatta prydnadsföremål eller verktyg, konst och dekorationer, textilier och möbler, böcker, arkiv, fotografi, naturhistoriska objekt och industriella artefakter.

Interna strukturer är in situ dekorativa och strukturellt ”fasta” objekt som finns inuti byggnader och strukturer, såsom väggbeklädnad, paneler, gips, träbjälkar, golvplattor, fönsterglas och dörrar. Det här omfattar också ”ekofakter”, definierade som organiskt material såsom frön, obearbetade djurben, blötdjursskal och nötskal, vilka vanligtvis ingår i arkeologiska samlingar och som kureras tillsammans med föremål i museer.

Se även: Samlingsförvaltning | Riksantikvarieämbetet (raa.se)

Klimatpåverkan på samlingar, föremål och interiörer

Förändringar i temperatur och luftfuktighet som leder till ökad risk för biologisk nedbrytning är ett exempel på hur faktorer kopplade till klimatförändringarna påverkar bevarandet av samlingar, föremål och interiörer. Klicka på symbolen nedan för att ladda ner tabellen över klimatpåverkan på samlingar, föremål och interiörer.

Klimatpåverkan på kulturarv: Samlingar, föremål och interiörer

Här kan du ladda ner alla tabeller samlade i ett dokument

Mer information om hur du läser tabellerna hittar du här.