Arkeologidagen 2014Temabild Arkeologidagen 2014. Torbjörn Brorsson, keramikspecialist, gräver vid Övraby.Foto: Christine Anderzén (CC BY)

Arkeologidagen

På Arkeologidagen arrangeras varje år runt om i Sverige en mängd olika aktiviteter som låter oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Arkeologidagen arrangeras alltid den sista söndagen i augusti och i år söndagen den 31 augusti 2014.

Årets evenemang genomförs söndagen den 31 augusti. Under denna dag ges alla en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.

Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer i Sverige. Alla som kan anordna ett arrangemang som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att delta som arrangör. Mer information om hur du kan anmäla ett arrangemang finns under Anmälan.

Arrangemangen är öppna för alla och det kostar inget att vara med på aktiviteterna, utom i de fall en ordinarie entréavgifter tas ut.

Kontakt: arkeologidagen@raa.se

Dela sidan på