Temabild Arkeologidagen 2015. Bilden visar fynd från UV:s utgrävning i ESS-området i Lund.Temabild Arkeologidagen 2015. Bilden visar fynd från UV:s utgrävning i ESS-området i Lund.Foto: Lotten Haglund, UV SYD (CC BY)

Arkeologidagen

På Arkeologidagen arrangeras varje år runt om i Sverige en mängd olika aktiviteter som låter oss upptäcka vår förhistoria och lära oss mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Arkeologidagen arrangeras alltid den sista söndagen i augusti och i år blir det den 30 augusti.

Under Arkeologidagen får alla som vill en möjlighet att delta i utgrävningar, vandra genom fornlämningsområden och lyssna på föreläsningar med kulturhistoriska teman.

Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer i Sverige. Vem som helst som kan anordna ett arrangemang som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att delta som arrangör. Mer information om hur du anmäler ett arrangemang och kriterier för att delta i Arkeologidagen 2015 finns under Anmälan.

Besök Arkeologidagen

Arrangemangen är öppna för alla och det kostar inget att vara med på aktiviteterna, utom i de fall en ordinarie entréavgifter tas ut.

Kontakt: arkeologidagen@raa.se

Dela sidan på