Närbild på två händer med en krukskärva Foto: ( CC BY)

Arrangera Arkeologidagen

Arkeologidagen är en nationell temadag som arrangeras runt om i  Sverige varje år, i år den 29 augusti. Alla som kan bidra med lokala eller digitala aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria är välkomna att delta.

Intresset för historia och arkeologi är stort. För att sprida mer kunskap om våra fornlämningar och forntidsmiljöer är det viktigt att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter. Genom Arkeologidagens olika aktiviteter runt om i landet kan vi bidra till att allmänheten får lära sig mer om kulturhistoria i Sverige och om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter.

Arkeologidagen är ett årligt arrangemang och genomförs alltid den sista söndagen i augusti. Då kan alla som vill anordna lokala eller digitala aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria medverka.

Inbjudan för arrangörer

För att anmäla ett eget arrangemang behöver du inte vara expert och det kostar inget att vara med som arrangör. Och samverka med andra i närområdet.

Tider för aktiviteter, guidade turer och andra programpunkter under dagen bestämmer ni själva. Det ska vara fritt inträde till arrangemanget och de eventuella miljöer som ni väljer att lyfta fram, eftersom syftet är att locka fler att upptäcka arkeologi och kulturhistoria. Ordinarie entréavgifter kan dock tas ut.

Ladda gärna ner inbjudan för arrangörer här

Sprid gärna inbjudan vidare till de du kan tänka dig att samverka med.

Anmälan för arrangörer

För att delta fyller du i beskrivning, program, hålltider och kontaktuppgifter i vårt anmälningsformulär. Vi granskar sedan anmälan och publicerar efterhand ditt arrangemang under landskapssidan på webbplatsen.

Skicka gärna in din anmälan före den 1 juli – under semesterperioden hanterar vi främst akuta ändringar eller rättelser.) Efteranmälningar är också  välkomna men vi granskar och publicerar dem först i början av augusti, och de får därmed sämre uppmärksamhet. Så var gärna ute i god tid.

Läs mer i anmälningsformuläret om hur du anmäler ett arrangemang!


Under rådande omständigheter: Folkhälsomyndigheten har tagit fram underlag för riskbedömning av evenemang, möten och sammankomster. Länk till Folkhälsomyndighetens underlag. Vi uppmuntrar därför särskilt till att där möjligt anmäla arrangemang där besökare kan delta digitalt.