Hand håller upp tre dekorerade krukskärvor.
Sista söndagen i augusti är det dags igen för Arkeologidagen runt om i Sverige. Närbild från tidigare utgrävningar i Medeltidsstaden Nya Lödöse, i centrala Göteborg. Foto: (CC BY)

Arrangera Arkeologidagen

Arkeologidagen är en nationell temadag som arrangeras runt om i  Sverige varje år, nästa gång firar vi den 25 augusti 2024. Alla som kan bidra med lokala eller digitala aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria är välkomna att delta.

Intresset för historia och arkeologi är stort. För att sprida mer kunskap om våra fornlämningar och forntidsmiljöer är det viktigt att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter. Genom Arkeologidagens olika aktiviteter runt om i landet kan vi bidra till att allmänheten får lära sig mer om kulturhistoria i Sverige och om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter.

Arkeologidagen är ett årligt arrangemang och genomförs alltid den sista söndagen i augusti. Då kan alla som vill anordna lokala eller digitala aktiviteter som knyter an till temat arkeologi och kulturhistoria medverka.

Alla är välkomna som arrangörer

För att anmäla ett eget arrangemang behöver du inte vara expert – alla är välkomna och det kostar inget att vara med som arrangör. Samverka gärna med andra i närområdet.

Tider för aktiviteter, guidade turer och andra programpunkter under dagen bestämmer ni själva. Det ska vara gratis att besöka arrangemanget och de eventuella miljöer som ni väljer att lyfta fram, eftersom syftet är att locka fler att upptäcka arkeologi och kulturhistoria. Det är förstås tillåtet att uppmana besökarna att ge ett frivilligt bidrag till aktiviteten. Ordinarie entréavgifter, samt tillkommande kostnader för material vid exempelvis prova-på-aktiviteter i programmet, får dock tas ut.

Läs mer i inbjudan för arrangörer (2024)

Sprid gärna inbjudan vidare till de aktörer du kan tänka dig att samverka med eller andra som du tror är intresserade.

Anmälan för arrangörer

För att delta fyller du i beskrivning, program, hålltider och kontaktuppgifter i vårt anmälningsformulär. Vi  granskar sedan anmälan och publicerar efterhand ditt arrangemang på landskapssidan på webbplatsen.

För att hinna synas under på webbplatsen undersommaren behöver vi ha din anmälan senast under juni månad. Så var gärna ute i god tid! Men det går bra att anmälan arrangemang nästan ända in i kaklet. Läs mer på anmälningssidan.

Till anmälan för Arkeologidagen