Material och marknadsföring

Här finns råd och information för arrangörer som medverkar vid Arkeologidagen.

Alla anmälda arrangemang presenteras landskapsvis under www.raa.se/arkeologidagen. Arrangemangen läggs ut efterhand som de anmäls, så ju tidigare vi får din anmälan ju längre tid exponeras dina aktiviteter. Vi stödjer även alla arrangörer som deltar i Arkeologidagen med central marknadsföring och i viss mån regionalt anpassade pressutskick.

Central marknadsföring

  • Webbplatsen för Arkeologidagen: Vi marknadsför den gemensamma webbplatsen för Arkeologidagen i våra olika kanaler, såsom nyhetsbrev, artiklar och sociala medier.
  • Pressmeddelande: Vi skickar ut ett gemensamt pressmeddelande, ungefär en vecka innan Arkeologidagen, och även regionala utskick i den utsträckning det behövs. På Riksantikvarieämbetets Facebook görs även en egen evenemangssida för Arkeologidagen. Gör gärna inlägg och tipsa om ert arrangemang där!
  • Bild och affisch: Bilden för årets Arkeologidag (tryck och webb) finns för nedladdning här nedan. Likaså finns en affisch i PDF för nedladdning som du själv kan skriva ut i A3- eller A4-format. På affischen finns ett vitt tomt utrymme där du kan skriva in programmet för just din aktivitet. Bild och affisch laddar ni ner via rubriken ”Relaterade dokument” här nedan.

Lokal marknadsföring – tips

  • Lokalmedia och pressutskick: Den lokala marknadsföringen svarar du som arrangör själv för. Gör gärna ett eget pressmeddelande. Även om Riksantikvarieämbetet skickar ut ett övergripande pressmeddelande så kan ni göra ett eget om just er aktivitet. En enkel mall för hur du kan skriva ett eget pressmeddelande finns att ladda ner här nedan.
  • Att annonsera lokalt i tidningar, sätta upp egna affischer samt tipsa lokalpress/radio är andra bra exempel på hur du kan berätta om vad som händer på Arkeologidagen hos just er. Glöm inte att alltid ha med webbadressen till den gemensamma evenemangswebben www.raa.se/arkeologidagen
  • Tipsa kalendarier: Att anmäla ert arrangemang med dagens aktiviteter till olika evenemangskalendarier är ett bra sätt att nå besökare men även lokalmedia som vill hitta intressanta aktiviteter att göra inslag om kring det som händer i närområdet.
  • Sociala medier: Ett bra tips på egen marknadsföring är att använda sociala medier, för att tipsa om just era aktiviteter. Lägg till hashtag #arkeologidagen om ni skriver på Twitter eller Instagram. Då kan vi följa statistiken på inlägg och artikla

Uppföljning och utvärdering

Efter Arkeologidagen skickas en utvärdering via en webbenkät till kontaktpersonen för det lokala arrangemanget. Den innehåller till exempel frågor om antal deltagare, er tillgänglighet, hur ni marknadsfört er lokalt och vad deltagarna tyckte om arrangemanget osv. Till er hjälp för att få ett bra underlag finns också en enkel enkät att dela ut till besökare.

Relaterad information

Temabild och mall för årets affisch kommer under maj månad.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: