Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning.
Ett vrak hittades 2001 mitt i Göteborg under ett större vägbygge. Bilden visar arkeologer i färd med att rensa fram Götavrakets skrov. I bakgrunden anas kurtinmurens stödtimring som var en del av en äldre befästning. Foto: ( CC BY)

Om Arkeologidagen

Arkeologidagen är en nationell temadag för alla som vill upptäcka Sveriges kulturhistoria och lära sig mer om arkeologins arbetssätt och dess spännande upptäckter. Dagen har arrangerats i över trettio år.

Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Genom att bjuda in allmänheten till öppna utgrävningar, föreläsningar eller vandringar genom fornlämningsområden bidrar evenemanget till att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Spåren kan berätta

Spåren av det förflutna finns runt omkring oss. I det öppna landskapet, i gläntan i skogen och mitt inne i storstaden. Fornlämningar och andra kulturlämningar berättar om de människor som levt före oss och om hur dagens samhälle vuxit fram. Det kan vara ett skeppsvrak på havets botten eller en milstolpe längs landsvägen, Uppsala högar eller en boplats från stenåldern. Genom fynden och olika metoder kan arkeologerna tolka och hjälpa oss att förstå mer om oss själva, våra beteenden och hur samhällen formas och utvecklas.

För besökare

Arrangemangen är öppna för alla och det kostar som regel inget, utom i de fall ordinarie entréavgifter tas ut. Aktiviteterna genomförs av engagerade arkeologer, av museer, fornbyar, organisationer och andra kulturhistoriska aktörer runt om i Sverige.

Under Arkeologidagen får besökare ett tillfälle till att delta i samtalet och se landskapet med arkeologens ögon. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien, och att sprida mer kunskap om fornlämningar och forntidsmiljöer.

Varje år deltar ett femtiotal  olika arrangemang i olika landskap runt om i landet.

För arrangörer

Föreningar, fornbyar, museer och andra förmedlande organisationer kan ordna föredrag om spännande arkeologiska upptäckter i trakten, låta besökare upptäcka vår förhistoria i rekonstruerade miljöer eller visa upp och låta få pröva på uråldrigt hantverk eller matlagning. De som har resurser kan bjuda in besökarna till att bli arkeologer för en dag.

Vill du medverka med ett eget arrangemang? Du behöver inte vara expert. Alla som kan anordna ett program med aktiviteter, till exempel en visning, vandring eller föreläsning, som knyter an till temat förhistoria och arkeologi är välkomna att medverka. Det kostar inget att medverka som arrangör.

Historik

Arkeologidagen är en nationell temadag för arkeologi och förhistoria och har arrangerats i över trettio år. Syftet är att på ett begripligt sätt visa på arkeologins möjligheter för människor att förstå och tolka historien. Den första Arkeologidagen, år 1988, lockade redan då ett fyrtiotal arrangemang.

 

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: