Kulturarv i Skolan: Wikipedia som plattform i skolundervisningen

Josefine Hellroth Larsson och Axel Pettersson, båda på Wikimedia Sverige, arbetar bland annat med skola och OER (open educational resources).

Wikimedia Sverige har under 5 år samarbetat med kulturarvsinstitutioner och skolor för att använda wikipedia som plattform för skoluppgifter kopplade till skolans läroplan.

På det här seminariet kommer Josefin och Axel att berätta om hur man kan bygga upp sådana samarbeten.

Seminarieserie 2021

Riksantikvarieämbetet arrangerar en serie digitala seminarier där deltagarna har möjlighet att dela kunskaper och erfarenheter kring metoder och arbetssätt.

Mer information om seminarierna och hur du deltar finns här: www.raa.se/kulturarv-i-skolan.

Evenemangsinformation

Plats: Internet
Start:
Slut:
  • Publicerad:
  • Uppdaterad:
  • Kategorier: Seminarium