Sjö med stort bergmassiv i bakgrunden som speglas i sjön, därovan en dramatisk vacker himmel med mörka moln.
Kvikkjokk. Foto: (CC BY)

Definition av kulturarv och kulturmiljö

Hur används orden kulturarv och kulturmiljö och vilken betydelse lägger vi i orden? Här kan du ta del av de definitioner av begreppen kulturarv och kulturmiljö som vi använder.

Definitionerna är hämtade ur skriften Plattform för kulturhistorisk värdering och urval som vi tog fram 2015. I den hittar du också definitioner av några andra begrepp som används i kulturarvs- och kulturmiljöarbetet.

Kulturarv

Kulturarv avser alla materiella och immateriella uttryck (spår, lämningar, föremål, konstruktioner, miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick, kunskaper etc.) för mänsklig påverkan.

Oavsett om det skrivs i obestämd eller bestämd form – kulturarv eller kulturarvet – innefattar det en mångfald av kulturarv. Ibland kan begreppet preciseras för att belysa särskilda delar av samhällsutvecklingen, t.ex. det biologiska kulturarvet, det industriella kulturarvet eller modernismens kulturarv.

Olika kulturarv. Illustration: Stina Wirsén (CC BY)

Kulturmiljö

Kulturmiljö – avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö kan preciseras och avgränsas till att omfatta en enskild anläggning eller lämning, ett mindre eller större landskapsavsnitt, en bygd eller en region.

Det kan röra sig om intensivt utnyttjade stads- eller industriområden såväl som extensivt påverkade skogs- eller fjällandskap. Kulturmiljön omfattar inte bara landskapets fysiska innehåll utan även immateriella företeelser som ortnamn eller sägner som är knutna till en plats eller ett område. Kulturmiljön är en del av kulturarvet.