Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen arbetar med informationsförsörjning, besöksmålsverksamhet och samlingsförvaltning.

Avdelningens verksamhet är en del av den vetenskapliga infrastrukturen för forskning och utveckling inom kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria, numismatik och museologi. Vi tillhandahåller publikationer, dokument, bilder och elektroniska informationsresurser inom området kulturarvsinformation.

Vi bedrivet även pedagogisk verksamhet genom utställningar, publika aktiviteter, visningar och skolverksamhet på två besöksmål i landet och vi hyr ut föremålsmagasin och erbjuder hyresgästerna museitjänster genom Svensk musietjänst.

Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkiv och bibliotek
Box 1114
621 22 Visby

OBS. Postadressen till Vitterhetsakademiens bibliotek är:
Riksantikvarieämbetet
Vitterhetsakademiens bibliotek
Box 24199, 104 51 Stockholm

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 43, Östermalm, Stockholm

Avdelningen är organiserad i en ledningsfunktion och tre enheter; Arkiv, Bibliotek och Svensk Museitjänst som finns i Stockholm, samt besöksmålen Glimmingehus i Hammenhög och Gamla Uppsala museum i Uppsala.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Inger Mattsson
Avdelningschef
08-5191 83 30

Annika Edfalk
Administration
08-5191 85 77

Arkiv

Matilda Ekström
Enhetschef
08-5191 81 52

Anna Boman 
Antikvarie
08-5191 81 84

Anders Gidlöf
Arkivarie
08-5191 81 56

Stefan Gottfridsson
Arkivarie
08-5191 80 60

Ola W Jensen
Forskare/handläggare
08-5191 80 94

Maria Jonsson
Arkivarie
08-5191 80 67

Ylva Larsson
Arkivarie
08-5191 80 63

Roger Magnusson
Bildtekniker
08-5191 81 57

Karin Mårtensson
Arkivarie
08-5191 8158

Johan Nordinge
Arkivarie
08-5191 81 45

Camilla Rennstam Vaara
Arkivarie
08-5191 81 55

Catrin Rigefalk
Arkivarie
08-5191 80 64

Anna Rode
Arkivarie
08-5191 81 61

Alice Sunnebäck
Bildassistent
08-5191 81 66

Jenny Widgren
Arkivarie
08-5191 81 53

Bibliotek

Johannes Rudberg
Enhetschef
08-5191 83 31

Marika Andersson
Administratör
Riksantikvarieämbetets publikationer, DiVA, webb, omvärldsbevakning
08-5191 83 34

Eddie Bakas
Samlingsassistent
08-5191 87 14

Carina Bergman
Ansvarig för den numismatiska samlingen
Förvärv
08-5191 83 24

Annalena Cronemo
Bibliotekarie
e-resurser, biblioteksdatasystem
08-5191 84 31

Annika Eriksson
Bibliotekarie
Katalogisering, biblioteksdatasystem
08-5191 83 29

Krister Nyeland
Bibliotekarie
Katalogisering
08-5191 83 22

Susanna Strömberg
Bibliotekarie
E-resurser och förvärv
08-5191 80 35

Ylva Schmidt
Bibliotekarie
Katalogisering, kundservice, webb
08-5191 83 35

Maria Sundh
Bibliotekarie
Förvärv
08-5191 83 23

Eva Tranaeus
Bibliotekarie
Kundservice, katalogisering
08-5191 80 34

Kerstin Widgren
Bibliotekarie
Katalog, förvärv
08-5191 83 28

Jessica Öhnell
Bibliotekarie
Förvärv, kundservice
08-5191 83 27

Gamla Uppsala museum

Gamla Uppsala museum ligger vid Gamla Uppsala högar, platsen för ett rikt och välutvecklat samhälle under järnåldern.

Besöksadress: Gamla Uppsala museum, Disavägen, 754 40 Uppsala

Telefon reception: 018-23 93 01, 018-23 93 00 (vxl)
Telefon bokning: 018-23 93 12

Faktureringsadress:
Riksantikvarieämbetet, FE 93, Ref 832
838 73 Frösön

Personal på Gamla Uppsala museum

Linda Klementsson
Enhetschef
018-23 93 06

Gunilla Beckholmen
Museipedagog/butiksansvarig
018-23 93 10

Amanda Norgren
Museipedagog/marknadsföring
018-23 93 04

Anna Rasmusson
Museipedagog/sociala medier
018-23 93 14

Glimmingehus

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg.

Besöksadress: Glimmingehus, Borgvägen 6, 276 56 Hammenhög

Telefon: 072-702 59 90

Faktureringsadress:
Riksantikvarieämbetet, FE 93, Ref 831
838 73 Frösön

Personal på Glimmingehus

Jan Olofsson
Enhetschef
072-702 65 66

Elisabeth Andersson
Samordnare
072-702 60 65

Fredrik Nihlén
Kulturmiljöpedagog
072-702 65 67

Marie Olsson
Butiksansvarig
072-702 65 64

Svensk Museitjänst (SMT)

Svensk Museitjänst hyr ut säkra och klimatanpassade föremålsmagasin och erbjuder hyresgästerna vissa museitjänster.

Postadress:
Svensk Museitjänst
Depå Munkhättan
Gustaf de Lavals väg 12
147 41 Tumba

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se

Besöksadress:
Depå Munkhättan, Gustaf de Lavals väg 14, Tumba

Faktureringsadress:
Riksantikvarieämbetet, FE 93, Ref. 580
838 73 Frösön

Patrik Ulvkrans
enhetschef
08-5191 82 06

Adina Ekbergh
Säkerhetsansvarig
08-5191 82 02

Katarina Enbom
Administrativ assistent
08-5191 82 07

Niclas Hammarlund
Drifttekniker
08-5191 82 05

John-Björn Huber
Samlingsförvaltare
08-5191 82 08

Lena Klintberg
Samlingsförvaltarre
08-5191 82 04