Avdelningen för arkiv och bibliotek

Avdelningen arbetar med informationsförsörjning, besöksmålsverksamhet och samlingsförvaltning.

Avdelningens verksamhet är en del av den vetenskapliga infrastrukturen för forskning och utveckling inom kulturmiljö, arkeologi, medeltidens konsthistoria, numismatik och museologi. Vi tillhandahåller publikationer, dokument, bilder och elektroniska informationsresurser inom området kulturarvsinformation.

Vi bedriver även pedagogisk verksamhet genom utställningar, publika aktiviteter, visningar och skolverksamhet på besöksmålet Glimmingehus och vi hyr ut föremålsmagasin och erbjuder hyresgästerna museitjänster genom Svensk museitjänst.

Riksantikvarieämbetet, Avdelningen för arkiv och bibliotek
Box 1114
621 22 Visby

OBS! Vitterhetsakademiens bibliotek, som förvaltas av Riksantikvarieämbetet, har en särskild postadress där tyngre försändelser skickas till gatuadressen och inte boxadressen:
__ Brevförsändelser under 2 kg _ Försändelser på 2 kg eller över
Riksantikvarieämbetet
Vitterhetsakademiens bibliotek
Box 24199
104 51 Stockholm
Riksantikvarieämbetet
Vitterhetsakademiens bibliotek
Storgatan 41
114 55 Stockholm

 

Växel: 08-5191 80 00
E-post: registrator@raa.se
Besöksadress: Storgatan 43, Östermalm, Stockholm

Avdelningen är organiserad i en ledningsfunktion, samt arkivenheten, biblioteksenheten och Svensk Museitjänst som finns i Stockholm, och besöksmålet Glimmingehus i Hammenhög.

Klicka i listan för att se medarbetare. Bilda e-postadresser som fornamn.efternamn@raa.se.

Ledning och stöd

Inger Mattsson

Avdelningschef
08-5191 83 30

Annika Edfalk
Administration
08-5191 85 77

Arkivenheten

Matilda Ekström

Enhetschef
08-5191 81 52

Anders Gidlöf
Arkivarie
08-5191 81 56

Stefan Gottfridsson
Arkivarie
08-5191 80 60

Jenny Holmén
Arkivarie
08-5191 8154

Ola W Jensen
Forskare/handläggare
08-5191 80 94

Maria Jonsson
Arkivarie
08-5191 80 67

Ylva Larsson
Arkivarie
08-5191 80 63

Roger Magnusson
Bildtekniker
08-5191 81 57

Johan Nordinge
Arkivarie
08-5191 81 45

Camilla Rennstam Vaara
Arkivarie
08-5191 81 55

Catrin Rigefalk
Arkivarie
08-5191 80 64

Anna Rode
Arkivarie
08-5191 81 61

Frida Unnerud Hånberg
Arkivarie
08-5191 81 48

Jenny Widgren
Arkivarie
08-5191 81 53

Annelie von Wowern
Arkivarie
08-5191 81 51

Biblioteksenheten

Johannes Rudberg

Enhetschef
08-5191 83 31

Marika Andersson Jensen
Publikationshandläggare
Riksantikvarieämbetets publikationer, DiVA, webb
08-5191 83 34

Carina Bergman
Ansvarig för den numismatiska samlingen
Förvärv
08-5191 83 24

Annalena Cronemo
Bibliotekarie
E-resurser, biblioteksdatasystem
08-5191 84 31

Peter Elging
Bibliotekarie
Kundservice, katalogisering
08-5191 83 26

Annika Eriksson
Bibliotekarie
Katalogisering, biblioteksdatasystem
08-5191 83 29

Henning Hansen
Forskningsbibliotekarie
08-5191 82 32

Susanna Strömberg
Bibliotekarie
E-resurser och förvärv
08-5191 80 35

Ylva Schmidt
Bibliotekarie
Katalogisering, kundservice, webb
08-5191 83 35

Maria Sundh
Bibliotekarie
Förvärv
08-5191 83 23

Eva Tranaeus
Bibliotekarie
Kundservice, katalogisering
08-5191 80 34

Jessica Öhnell
Bibliotekarie
Förvärv, kundservice
08-5191 83 27

Svensk Museitjänst (SMT)

Svensk Museitjänst hyr ut säkra och klimatanpassade föremålsmagasin och erbjuder hyresgästerna vissa museitjänster.

Postadress:
Svensk Museitjänst
Depå Munkhättan
Gustaf de Lavals väg 12
147 41 Tumba

Besöksadress:
Depå Munkhättan, Gustaf de Lavals väg 14, Tumba

Här kan du läsa hur du skickar faktura. Märk fakturan med ref 580

Patrik Ulvkrans
Enhetschef
08-5191 82 06

Niclas Hammarlund
Drifttekniker
08-5191 82 05

John-Björn Huber
Samlingsförvaltare
08-5191 82 08

Lena Klintberg
Samlingsförvaltare
08-5191 82 04

 

Glimmingehus

Glimmingehus är Nordens bäst bevarade medeltida borg.

Besöksadress: Glimmingehus, Borgvägen 6, 276 56 Hammenhög
Telefon: 072-702 59 90

Här kan du läsa hur du skickar faktura. Märk fakturan med ref. 831

Jan Olofsson
Enhetschef
072-702 65 66

Mats Larsson
Museipedagog/marknadsförare
072-702 60 65

Fredrik Nihlén
Kulturmiljöpedagog
072-702 65 67

Marie Olsson
Butiksansvarig
072-702 65 64

Gamla Uppsala museum (ny huvudman från 2022)

Gamla Uppsala museum har från 1 januari 2022 överförts från Riksantikvarieämbetet till Region Uppsala och verksamheten drivs nu i Upplandsmuseets regi. Det innebär att museets verksamhet och personal övergått till Upplandsmuseet.

Gamla Uppsala museum kommer fortfarande att nås på samma telefonnummer som tidigare, 018-23 93 00 (vxl), 018-23 93 01 (reception). För besökare som vill skicka e-post är det ny e-postadress:  gamlauppsala@upplandsmuseet.se.