Glimmingehus 3D – Frustugan

Borgens mest dekorerade rum är lite av en gåta. Det har kallats för kyrkan på grund av alla kristna motiv i stentavlorna. Idag kallas det dock frustugan och tros ha varit Jens fru Margaretas rum.

Det var vanligt med en manlig och kvinnlig del i finare bostäder. Margareta tillhörde adelsätten Trolle och rådde över Glimmingehus som borgfru. I entréns stentavla kan vi se borgnycklarna hängandes från hennes skärp. Hon var mor till åtta av Jens nio barn, och av rummet att döma bör hon ha åtnjutit högt anseende, här finns de mest värdefulla stenskulpturerna tillsammans med hög komfort för tiden.

Klicka runt i modellen för att utforska Frustugan!

Glimmingehus Frustugan (modell 9 av 12)
by Riksantikvarieambetet
on Sketchfab

Tillbaka