Illustration till webbseminarier om skola och kulturarv hösten 2022
Elever i klass 4 Gärsnäs skola pratar online med elever på Nils Holgerssonskolan om böcker som de läst, april 2016. Foto: (CC BY)

Aktuellt – Kulturarv i skolan

Riksantikvarieämbetets seminarier kring ökad förmåga att möta skolans behov. Primär målgrupp är arkiv, museer och världsarven.

Riksantikvarieämbetets regeringsuppdrag Skoluppdraget 2017–2020 utgör utgångspunkten för seminarierna och knyter an till de förändringsbehov som då identifierades. Dessa behov kan sammanfattas med

  • att nå ut
  • att arbeta tätt tillsammans med skolan
  • stödjande strukturer.

Här nedan hittar du både kommande och genomförda aktiviteter för dig som arbetar med verksamhet som vänder sig till skolan.

Kommande seminarier 2022

Hösten 2022 återkommer vi med nya seminarier i serien och vi fyller på med datum vartefter. Har du själv något du vill bidra med eller förslag på vad de ska handla om? Kontakta oss gärna!

5 september kl 15.15-16.00: Vilka digitala material vill lärarna ha – egentligen?

Björn Ivarsson Lilieblad, historiker och avdelningschef för Samlingar och konservering på Östergötlands länsmuseum, berättar om hur museet med hjälp av metoden Framtidsverkstäder undersökt lärares önskemål och behov.

Anmälningslänk publiceras här inom kort.

10 oktober kl 15.15-16.00: Hur kan vi begripliggöra historien?

Skolforskningsinstitutet genomför just nu en genomlysning av historieämnet “med syfte att skapa goda förutsättningar för en medveten och vetenskapligt förankrad historieundervisning”. Alf Sjöblom, fil. dr och forskare/projektledare, berättar om vilka slutsatser man kan dra av internationell forskning om historieundervisning i en svensk kontext.

Anmälningslänk publiceras här inom kort.

Seminarierna genomförs via Zoom. (Ny i Zoom? Läs mer under Att tänka på under mötet.)

 

Genomförda seminarier 2022

7 februari – Så når du mest effektivt alla lärare med ditt skolerbjudande!

Sara Schesny, pedagog och digital producent på Naturhistoriska riksmuseet, berättar om hur museet arbetar för att nå landets alla lärare med sina erbjudanden.

Länk till Saras presentation på Youtube.

7 mars Så arbetar du med digitala sändningar

Att sända visningar för skolklasser och arrangera fortbildningstillfällen för lärare digitalt är ofta effektivt om man vill nå ut och nå många. Allt fler museer och kulturarvsaktörer har börjat intressera sig för detta – men hur kommer man igång? Oscar Engberg, utställningstekniker på Riksantikvarieämbetet gav tillsammans med pedagogerna Lars Kruthof och Jeremy Hardy från Gotlands museum en grundläggande beskrivning av hur en sändning går till, vilka roller som behövs och hur du kan komma igång med att sända online.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

4 april Uppföljande seminarium – vad behöver skolorna, på riktigt?

Höstterminen 2021 lanserade Malmö konstmuseum programmet Historia genom Konst för gymnasiet. I det här seminariet får vi ta del av hur det fungerat. ”Vad har vi gjort rätt och var behöver vi tänka om? Vem bokar in sig och hur når vi dem som inte kommit hittills? Hur gör vi ett upplägg som är relevant, intressant och givande för både lärare och elever?” Mimmi Sjö och Elin Johansson från museet presenterar tillsammans med Ylva Hofvander Trulsson från Stockholms konstnärliga högskola resultat från enkäter och intervjuer med lärare och elever och delar med sig av vad de lärt sig och av reaktioner och reflektioner som de fått under visningarna och workshoparna. Vill du titta på seminariet från i höstas som förberedelse hittar du det här.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

2 maj Så arbetar du med digitala sändningar – del 2

Tänker ni börja livesända och funderar på vilken sorts utrustning som behövs? Eller funderar ni på att utveckla er teknik, kanske rent av bygga en studio?

I det här seminariet visade olika uppsättningar för sändning:

  • mobiltelefon och mygga
  • mobiltelefon, mygga och bildstabilisator

Seminariet är en fortsättning från 7 mars. En inspelning från det tillfället finner du lite längre ner på sidan.

Här finns filmen från seminariet (Youtube)

9 maj Svenskämnet i förändring – vad är viktigt att veta?

Hösten 2022 implementeras nya kursplaner i de obligatoriska skolformerna. I det här seminariet berättar Ingrid Essegård och Pia Kangas, båda undervisningsråd på Skolverket, om vilka förändringar det innebär för svenskämnet och om olika delar som kan vara relevanta i förhållande till kulturarvssektorn.

Länk till videon finns här (Youtube).

Presentationen (pdf)

30 maj Hur kan skola och kulturarv nå varandra, sprida information och inspireras?

Anna Fritzén och Agneta Myrestam från Utbildningsförvaltningen i Växjö berättade om “Pedagog Växjö”, en webbplats för den som arbetar i  Växjö kommuns kommunala eller fristående verksamheter för barn och unga.  “Här delar vi med oss av vårt eget arbete, inspireras av varandra, hittar nyheter och växer i våra uppdrag. Innehållet byggs upp av oss alla tillsammans”.

Länk till videon finns här! (Youtube).

13 juni kl 15.15-16.00 Skolans nya kursplaner – hur kan vi anpassa verksamheten så att den matchar?

Vasamuseets pedagoger Emilie Börefelt och Joakim Engblom berättar tillsammans med Maria Dalhed Persson, chef för Program- och pedagogikenheten, bland annat om en fortbildningskväll för lärare.

Sara Schesny, museipedagog och producent av digitala lärresurser på Naturhistoriska riksmuseet, har tillsammans med Charlotte Ek, pedagog och utställningsproducent, erfarenhet av att arbeta med digitala lärarträffar.

Hur tänkte de och vad gjorde de för att koppla till de kommande kursplanerna och den nya läroplanen? Hur var responsen?

Länk till videon finns här! (Youtube).

Fler seminarier om skola och kulturarv

Våra seminarier från tidigare år hittar du här.

Skolwebbinarierna våren 2020.