Dokument från webbinarier kring att arbeta digitalt med skolan

”Skolwebbinariestudion” Foto: (CC BY)

Aktuellt webbinarium: Skolwebbinarium #10 – se nedan!

Här finns material för dig som vill som vill skapa och utveckla digitala lärresurser (DLR) för skolan. Materialet har tagits fram i samarbete med pedagoger på arkiv, museer och världsarv inom ramen för Riksantikvarieämbetets ”Skolwebbinarier” under våren 2020.

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag (”Skoluppdraget”) som i korthet går ut på att skolar ska enklare kunna hitta och använda kulturarv i undervisningen. Ett delprojekt är inriktat på att bidra med stöd för att digitala lärresurser kan hittas och användas av skolan.

Vi använder webbinarieformen för att nå så många som möjligt. Vi uppmuntrar även att målgruppen bidrar till samarbetet genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på dessa webbinarier till andra arkiv och museer. Här finns en lista på genomförda och planerade webbinarier. Det går bra att lägga till förslag med en kommentar på ämnen och vem som kan/vill stå för innehållet.

Skolwebbinarium #1 – Vad behövs nu?

Ett 20-tal pedagoger berättande om behov för att ställa om för att använda webben pga nerstängningar av museerna och arkiven. Skoluppdraget har använt det som underlag för webbinarierna nedan. Sammanfattande anteckningar från första webbinariet 1 april 2020 (pdf)

Skolwebbinarium # 2 – Hur gör man DLR hittbara?

Lärare har svårt att hitta arkivens och museernas digitala lärresurser. Att lägga ut resurser på egen hemsida och bedriva traditionell marknadsföring (massmedial) har visat sig mindre framgångsrik. Naturhistoriska har valt ett helt annat arbetssätt som baseras på dagens medielandskap. Här finns Saras presentation på Youtube (video).

Sara Schesny från Naturhistoriska riksmuseet: presentation (pdf)

Skolwebbinarium # 3 – Att ställa om

Pandemin ledde till att många institutioner tvingades stänga och därmed omöjliggjordes besöksverksamhet. För många blev därför webben det medium som många valde att satsa på Bland annat Historiska museet där pedagogerna tog initiativ till att ställa om arbetssätt. Jennifer Shutzberg berättade om hur deras plan och vad som hände när planen mötte verkligheten och vad de lärde sig av det. Jennifer Shutzbergs presentation på Youtube (textad video)

Jennifer Shutzbergs presentation från webbinariet (pdf)

”Coronaplanen” Historiska Museet, Stockholm (pdf)

Skolwebbinarium # 4 Video – fokus på ljud

Många institutioner ser värdet av att använda sig av videoberättande som en allt mer centralt sätt att dela på kunskaper. Det gäller inte minst digitala lärresurser. Videoproducenterna Björn Falkevik och Cheyenne Olander visade under tre webbinarier (# 4-6) grundpelarna i bra videoberättande. Utgångspunkten var att använda mobiltelefoner och enkel utrustning och fokusera på berättandet och karaktären – inte på tekniken. Video med Björn och Cheyennes presentation (Youtube, textad)

Björns slides från filmen

Buffra var ett begrepp som Björn nämner. Här får du förklaring vad det innebär.

Skolwebbinarium # 5 Video – fokus på ljus

Detta webbinarium ägnades åt ljusets betydelse och hur man kan undvika de flesta fällorna. Här handlar det både om befintligt ljus och konstljus. Björn och Cheyennes film om ljus i videoproduktioner (Youtube, textad) 

Björns powerpoint från dagens webbinarium (pdf)

Bonusfilm: hur en ställer in manuell fokus och exponering när en filmar på en Iphone (Youtube).

Björn tipsar: LED-Paneler med potential att fungera som billiga filmlampor.

Björns favoritapp för manuell kamerahantering på Iphone.

Björns favoritapp för videoredigering på Iphone.

Björns tips om belysningsfilter till lampor (om inte vitt bakplåtspapper och träklädnypor räcker)

Skolwebbinarium # 6 Video. Inspelning av en inspelning

På det här webbinariet följde vi en filminspelning live. Tanken var att visa på hur man rigger en inspelningssajt, betydelsen av bildmanus och hur man kan skapa en mer dynamisk story med med editering. Nedan hittar du även länkar till den färdigklippta filmen! (20200429)

Ett tips: Se först den färdiga filmen: Den färdiga filmen! (Youtube, otextad) Därefter se själva arbetet under inspelningen, hur bilderna byggdes upp successivt (och icke-linjärt!).  Inspelningen av inspelningen av filmen! (Youtube)

Bonusmaterialet utgörs av:

Cheyennes ”editeringsskola” – klippning av filmen. (Youtube)

Bildmanuset som sändning baseras på (en enkel variant)

Den Birkagrav som avsnittet handlar om är ”Björkö 507”

Skolwebbinarium # 7 Hur man klipper ihop en film

Sara Schesny från Naturhistoriska riksmuseet visar hur hon redigerar sin videoklipp i redigeringsverktyget Camtasia. (20200508)

Här finns finns filmen om att editera video i Camtasia (Youtube).

Underlagsmaterial för workshopen finns här (Naturhistoriska webb).

Exempel på Naturhistoriskas filmer:

Tio minuter med en forskare

Skolgårdsodling

Vårkalender

Skolwebbinarium # 8 Att använda wikipedia i undervisningen

Helena Strand, lärare från Skellefteå och Aron Ambrosiani från Nordiska Museet berättade om hur de samarbetat med wikipedia i skolundervisningen (2020014).

Tyvärr havererade inspelningen av webbinariet. Deras presentation ger dock en bild av deras samarbete!

Kulturhistoria som gymnasiearbete (2016-2019)

Skolwebbinarium # 9 Poddcast som medel att nå ut

Emelie Höglund på Hallwylska Museet berättar om deras arbete med podd. I poddens värld utforskar historienördar, katalogiseringsproffs och 1900-tals-experter sekelskiftet med palatset som utgångspunkt. Så varför och hur gör Hallwylska Museet ”Hallwylska podden? (2020-05-14)

Emelie Höglunds presentation (Youtube)

Emelies powerpointpresentation (pdf)

Hallwylska podden på Hallwylskas webb.

Skolwebbinarium #10 OER – öppna lärresurser

När: Tisdagen 26/5 kl 9.00-9.30.

Var: Zoom.

Anmälan: lars.lundqvist@raa.se  före måndagen den 25/5 kl 17.

Hösten kom UNESCO med rekommendationer för Open Educational Resourses. Detta webbinarium kommer att ägnas åt vad OER är och hur de gör skillnad. I webbinariet lyfter vi blicken en smula och tar sikte på mer långsiktiga och beständiga mål. På vilket sätt relaterar OER till verksamheten på arkiv och museer.

Vi kommer att guidas av professor Ebba Ossiannilsson som under flera decennier verkat kring öppen onlineutbildning samt är aktiv inom den internationella OER-communityn.

Dr. Ebba Ossiannilsson har en professur i Innovation och öppen online utbildning

Ebba är oberoende internationell och nationell expert och forskare inom sitt forskningsområden, flexibel, öppen onlineutbildning inkluderande OER, MOOC, digitalisering samt kvalitet och benchmarking.

Ebba har varit och är djupt engagerad i International Council for Open and Distance Education (ICDE) bland annat som Ambassador för the Global Advocacy of OER och leder den internationella OER Advocacy Committee för ICDE.

Aktuellt nu är implementering av UNESCO rekommendationerna för OER i medlemsländerna.

Dokument från Världskulturmuseernas strategiska arbete 2019-2020

Pedagogisk strategi mot skolan 2019-2020
Handlingsplan pedagogisk plan mot skolan 2019-2020
Allt har en historia – Projekt och verksamhetsberättelse