Dokument från webbinarier kring att arbeta digitalt med skolan

”Skolwebbinariestudion” Foto: (CC BY)

Här finns material för dig som vill skapa och utveckla digitala lärresurser (DLR) för skolan. Materialet består av videos och presentationer som visats på Skolwebbinarier under våren 2020. 

Riksantikvarieämbetet har ett regeringsuppdrag (”Skoluppdraget”) som i korthet går ut på att skolar ska enklare kunna hitta och använda kulturarv i undervisningen. Ett delprojekt är inriktat på att bidra med stöd för att digitala lärresurser kan hittas och användas av skolan. (Mer om den kartläggning som ligger bakom webbinariernas inriktning.)

Vi använder webbinarieformen för att nå så många som möjligt. Vi uppmuntrar även att målgruppen bidrar till samarbetet genom att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter på dessa webbinarier till andra arkiv och museer. Här finns en lista på genomförda och planerade webbinarier. Det går bra att lägga till förslag med en kommentar på ämnen och vem som kan/vill stå för innehållet.

Skolwebbinarium #1 – Vad behövs nu?

Ett 20-tal pedagoger berättade om behovet för att ställa om för att använda webben pga nerstängningar av museerna och arkiven. Skoluppdraget har använt det som underlag som sedan genomförts, se nedan.

Sammanfattande anteckningar från första webbinariet 1 april 2020 (pdf)

Skolwebbinarium # 2 – Hur gör man DLR hittbara?

Lärare har svårt att hitta arkivens och museernas digitala lärresurser. Att lägga ut resurser på egen hemsida och bedriva traditionell marknadsföring (massmedial) har visat sig mindre framgångsrik. Naturhistoriska har valt ett helt annat arbetssätt som baseras på dagens medielandskap.

Här finns Saras presentation på Youtube (video).

Sara Schesny från Naturhistoriska riksmuseet: presentation (pdf)

Skolwebbinarium # 3 – Att ställa om

Pandemin ledde till att många institutioner tvingades stänga och därmed omöjliggjordes besöksverksamhet. För många blev därför webben det medium som många valde att satsa på Bland annat Historiska museet där pedagogerna tog initiativ till att ställa om arbetssätt. Jennifer Shutzberg berättade om hur deras plan och vad som hände när planen mötte verkligheten och vad de lärde sig av det.

Jennifer Shutzbergs presentation på Youtube (textad video)

Jennifer Shutzbergs presentation från webbinariet (pdf)

”Coronaplanen” Historiska Museet, Stockholm (pdf)

Skolwebbinarium # 4 Video – fokus på ljud

Många institutioner ser värdet av att använda sig av videoberättande som en allt mer centralt sätt att dela på kunskaper. Det gäller inte minst digitala lärresurser. Videoproducenterna Björn Falkevik och Cheyenne Olander visade under tre webbinarier (# 4-6) grundpelarna i bra videoberättande. Utgångspunkten var att använda mobiltelefoner och enkel utrustning och fokusera på berättandet och karaktären – inte på tekniken.

Video med Björn och Cheyennes presentation (Youtube, textad)

Björns slides från filmen

Buffra var ett begrepp som Björn nämner. Här får du förklaring vad det innebär.

Skolwebbinarium # 5 Video – fokus på ljus

Detta webbinarium ägnades åt ljusets betydelse och hur man kan undvika de flesta fällorna. Här handlar det både om befintligt ljus och konstljus.

Björn och Cheyennes film om ljus i videoproduktioner (Youtube, textad) 

Björns powerpoint från dagens webbinarium (pdf)

Bonusfilm: hur en ställer in manuell fokus och exponering när en filmar på en Iphone (Youtube).

Björn tipsar: LED-Paneler med potential att fungera som billiga filmlampor.

Björns favoritapp för manuell kamerahantering på Iphone.

Björns favoritapp för videoredigering på Iphone.

Björns tips om belysningsfilter till lampor (om inte vitt bakplåtspapper och träklädnypor räcker)

Skolwebbinarium # 6 Video. Inspelning av en inspelning

På det här webbinariet följde vi en filminspelning live. Tanken var att visa på hur man rigger en inspelningssajt, betydelsen av bildmanus och hur man kan skapa en mer dynamisk story med med editering. Nedan hittar du även länkar till den färdigklippta filmen! (20200429)

Ett tips: Se först den färdiga filmen: Den färdiga filmen! (Youtube, otextad) Därefter se själva arbetet under inspelningen, hur bilderna byggdes upp successivt (och icke-linjärt!).

Inspelningen av inspelningen av filmen! (Youtube)

Bonusmaterialet utgörs av:

Cheyennes ”editeringsskola” – klippning av filmen. (Youtube)

Bildmanuset som sändning baseras på (en enkel variant)

Den Birkagrav som avsnittet handlar om är ”Björkö 507”

Skolwebbinarium # 7 Hur man klipper ihop en film

Sara Schesny från Naturhistoriska riksmuseet visar hur hon redigerar sin videoklipp i redigeringsverktyget Camtasia. (20200508)

Här finns finns filmen om att editera video i Camtasia (Youtube).

Underlagsmaterial för workshopen finns här (Naturhistoriska webb).

Exempel på Naturhistoriskas filmer:

Tio minuter med en forskare

Skolgårdsodling

Vårkalender

Skolwebbinarium # 8 Att använda wikipedia i undervisningen

Helena Strand, lärare från Skellefteå och Aron Ambrosiani från Nordiska Museet berättade om hur de samarbetat med wikipedia i skolundervisningen (2020014).

Tyvärr havererade inspelningen av webbinariet. Deras presentation ger dock en bild av deras samarbete!

Kulturhistoria som gymnasiearbete (2016-2019)

Skolwebbinarium # 9 Poddcast som medel att nå ut

Emelie Höglund på Hallwylska Museet berättar om deras arbete med podd. I poddens värld utforskar historienördar, katalogiseringsproffs och 1900-tals-experter sekelskiftet med palatset som utgångspunkt. Så varför och hur gör Hallwylska Museet ”Hallwylska podden? (2020-05-14)

Emelie Höglunds presentation (Youtube)

Emelies powerpointpresentation (pdf)

Hallwylska podden på Hallwylskas webb.

Skolwebbinarium #10 OER – öppna lärresurser

Professor Ebba Ossiannilsson beskrev öppna digitala  lärresurser (OER) och satte dem i i ett vidare sammanhang med anknytning till de globala målen och allas rätt till utbildning. Hösten kom UNESCO med rekommendationer för Open Educational Resourses. Detta webbinarium kommer att ägnades åt vad OER är och hur de gör skillnad.

UNESCO rekommendationerna för OER i medlemsländerna.

Ebbas presentation (Youtube)

Ebbas presentation (pdf)

Skolwebbinarium #11 Att göra sina digitala lärresurser mer användbara

Ett sätt att öka användningen av digitaliserat kulturarv i skolundervisningen är att det maximalt enkelt att använda. Detta webbinarium är en fortsättning på Skolwebbinarium #10 som handlade om UNESCOs rekommendationer för Open Educational Resources. Lars Lundqvist, RAÄ och Kristina Alexanderson, Internetstiftlesen höll i webbinariet.

Här är filmen! (Youtube)

Bildspelet från webbinariet (ppt)

Skolwebbinarium #12 Söksystem som digital lärresurs – med mera!

Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen berättade om hur hon med hjälp av ett museums söktjänst försökte att klargöra ett fotografis ursprung och funktion. Efter Kristinas berättelse öppnade vi upp för en allmän reflektion och delar på erfarenheter kring att bli bättre på att möta upp skolan med digitala lärresurser.

Kristinas presentation (Youtube)

Skolwebbinarium #13 ”Vi har gjort den perfekta lärresursen – vad gör vi nu?”

Olof Tiderman och Mattias Kästel, båda från Världskulturmuseerna, ställer frågan hur man som kulturarvsinstitution når fram till skolan.
Hur marknadsför vi? Hur hittar man dem i en digital värld där ”alla” nu ska göra lärandematerial?
Är de plattformar som vi så användbara som vi tror? Vilka är problemen och utmaningarna? Hur ser framtiden ut?

Videon från webbinariet med Olof och Mattias (Youtube)

Olof och Mattias presentation (pdf)

Dokument från Världskulturmuseernas strategiska arbete 2019-2020

Pedagogisk strategi mot skolan 2019-2020
Handlingsplan pedagogisk plan mot skolan 2019-2020
Allt har en historia – Projekt och verksamhetsberättelse

Uppföljning – enkäter 2020

Enkätsvar juni 2020

Enkätsvar november 2020 (powerpoint)