Bibliotekets äldsta bok

är en liten bok med tryckår 1498. Den är bibliotekets enda inkunabel. En inkunabel (från latinets incunabula som betyder vagga, linda) är en bok tryckt till och med år 1500 dvs under boktryckarkonstens barndomsperiod.

Det finns ganska gott om inkunabler i svenska bibliotek, över 4000 titlar finns upptagna i den nationella inkunabelkatalogen. Uppsala universitetsbibliotek har flest, ca 2500. Kungl. biblioteket har ca 1550. Många inkunabler finns även på stiftsbiblioteken.

Vårt bibliotek har en enda inkunabel, men den är å andra sidan mycket sällsynt. Trots att så många bibliotekskataloger finns sökbara på internet har vi inte hittat någon annan som har den. (I LIBRIS ser det ut som om Kungl. biblioteket har ett exemplar, men det är vår bok man katalogiserat). Enligt den internationella inkunabelkatalogen Gesamtkatalog der Wiegendrucke finns boken endast hos oss.
Bibliotekets äldsta bokFoto: Lars Kennerstedt (CC BY)

Det finns flera författare till boken som är ett kompendium i grammatik, logik och praktisk brevskrivning för studenter vid universitetet i Leipzig. Kompendiet innehåller texter av bl a Donatus, Paulus Niavis och Thomas Maulfelt.

Boken saknar titelsida vilket är vanligt bland inkunabler och därför har den katalogiserats med dels en s.k. uniform titel – Grammatica. Compilatio grammiticae et logicae, dels en titel som motsvarar de första orden i boken s.k. incipit. Typsnittet är inte så lättläst och läsningen försvåras av att man använt abbreviaturer (förkortningar) t ex avslutas ordet remigi med en 9:a. Med abbreviaturerna upplösta blir titeln Diuersi libelli in vnum collecti, scilicet Donatus minor, Remigius, Dicta puerorum super Donato … En tysk forskare som nyss varit intresserad av boken har översatt titeln till Several small books on different topics. Namely a short version of Donatus, Remigius, Boys’ phrases concerning Donatus.

Boktryckaren, Konrad Kachelofen, sammanställde ett liknande kompendium 1494 som i sin tur byggde på ett verk utgivet några år tidigare av Martin Landsberg. Bokens innehåll är alltså inte unikt.

Formatet är litet, en oktavo, vilket är ovanligt för inkunabler. I centimeter mäter den 10.5 på höjden och 7 på bredden. Bladen är numrerade med romerska siffror i – ccxxxix dvs 1 – 239 (430 sidor). Den har varit utsatt för hårdhänt beskärning och lagning. Skinnbandet har förmodligen tillkommit på 1700-talet. Ett skadat exlibris anger att boken ägts av en Reuterholm, förmodligen Nils Esbjörnsson Reuterholm (1676-1756).

Högst upp på titelsidan står ”Johannes Kranach est possessor huius libelli” (Johannes Kranach är ägare till denna lilla bok). Vem han var och när han ägde denna bok vet vi inte.

”Diversi libelli” var en skolbok och måste ha tryckts i många exemplar. Att vårt exemplar är det enda kända måste bero på det faktum att det var en skolbok. Skolböcker användes flitigt och blev med tiden utslitna.

Hur och när boken hamnat i Vitterhetsakademiens bibliotek har vi ingen kännedom om.

Artikelförfattare: Annika Eriksson, Biblioteket