”Som berusad av din närhet”

Boktips! Wisaeus, Lena,”Som berusad av din närhet -” : en berättelse om Ellen von Hallwyl och Johnny Roosval /. – Stockholm : Carlsson, 2003. Beställ boken i bibliotekets katalog

Detta är en berättelse om förhållandet mellan konsthistoriken Johnny Roosval och konstnären Ellen von Hallwyl. De träffades första gången när den 12 år yngre Johnny var informator åt Ellens son. Ellen var då gift med Henrik de Maré och levde ett konventionellt societetsliv.

Ellen von Hallwyll, foto ur Johnny Roosvals arkiv i ATAEllen von Hallwyl, foto ur Johnny Roosvals arkiv i Riksantikvarieämbetets arkiv/ATAFoto: okänd (PDM) Johnny Roosval, foto ur Johnny Roosvals arkiv, Riksantikvarieämbetets arkiv/ATAJohnny Roosval, foto ur Johnny Roosvals arkiv, Riksantikvarieämbetets arkiv/ATAFoto: okänd (PDM)

Efter diverse turer gifte Johnny och Ellen sig 1907, vilket var en stor skandal på den tiden och ledde till en brytning med Ellens föräldrar. Johnny blev inte accepterad av den von Hallwylska släkten förrän han blev professor i konsthistoria ett tiotal år senare.

Johnny var specialiserad på svensk medeltida konst och grundade tillsammans med Sigurd Curman det stora inventeringsverket Sveriges kyrkor. Ellen sysslade med både måleri och skulptur. I läsesalen hos oss på arkivet och biblioteket står en byst av Johnny utförd av Ellen.

Byst Johnny Roosval av Ellen RoosvalByst av Johnny Roosval av Ellen Roosval

Tillsammans utformade Ellen och Johnny sommarvillan Muramaris utanför Visby. Den skulpturara utsmyckningen såväl i interiören som i trädgården var Ellens kanske viktigaste konstnärliga verk. Villan, som var byggnadsminne, förstördes av en våldsam brand 2013. Som tur var klarade sig trädgården och Ellens skulpturer. Arbetet med att återuppbygga bostadshuset pågår.http://www.gotland.net/plats/muramaris

En del av trädgården vid MuramarisEn del av trädgården vid Muramaris. Foto ur Johnny Roosvals arkiv i Riksantikvarieämbetets arkiv/ ATA. Bilden är beskuren.Foto: okänd (PDM)

Muramaris med en av Ellens skulpturerMuramaris med en av Ellens skulpturer. Foto ur Johnny Roosvals arkiv i Riksantikvarieämbetets arkiv/ ATAFoto: okänd (PDM)

Boken ”Som berusad av din närhet” bygger till stor del på brev från Ellen till Johnny som finns bevarade i ATA i Johnny Roosvals arkiv. Arkivförteckningen finns tillgänglig på Internet. Vill man titta på breven får man beställa fram och titta på dem i arkivets läsesal.

Brev från Ellen till Johnny, ur Johnny Roosvals arkiv i ATABrev från Ellen till Johnny, ur Johnny Roosvals arkiv i Riksantikvarieämbetets arkiv/ATA

Brev från Ellen till Johnny, ur Johnny Roosvals arkiv i ATABrev från Ellen till Johnny, ur Johnny Roosvals arkiv i Riksantikvarieämbetets arkiv/ATA

Artikelförfattare: Ylva Schmidt, Biblioteket