Publikationer från Samla finns nu i DiVA och Arkivsök

Riksantikvarieämbetets publikationer som funnits i Samla, vårt öppna arkiv, finns nu att hitta i två nya system; DiVA respektive Arkivsök.

DiVA är landets största publiceringssystem för forskningspublikationer och ägs av Uppsala universitet.
Arkivsök är ett sökbart arkiv för digitala rapporter, publikationer och dokument från arkeologiska uppdrag i Sverige.

I DiVA det nationella vetenskapliga arkivet hittar du:

  • Riksantikvarieämbetets publikationer
  • Fornvännen
  • Sveriges kyrkor
  • Svenska fornminnesföreningens tidskrift
  • Kulturminnesvård/Kulturmiljövård
  • Medeltidsstaden
  • Utgivet av Riksutställningar

I Arkivsök hittar du:

  • Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV) rapporter 2000-2012
  • Uppdragsarkeologiska rapporter 2013-
  • Uppdragsarkeologiskvetenskap och populärvetenskap 2015-