Om Samla

Samla avvecklas under våren 2020. Publikationerna återfinns i nya system.

Nu hittar du Riksantikvarieämbetets rapporter, publikationer, Fornvännen, Fornminnesföreningens tidskrifter, Sveriges kyrkor och Riksutställningars publikationer i DiVA.

DiVA är landets största publiceringssystem för forskningspublikationer och ägs av Uppsala universitet. De arkeologiska rapporterna finns i Forndok