Om Samla och våra publikationer

I Samla, vårt öppna arkiv, kan du fritt läsa, söka och ladda ner Riksantikvarieämbetets publikationer.

Riksantikvarieämbetets publikationer rymmer allt från ny forskning, handfasta råd för byggnadsvård till rapporter som beskriver kulturmiljöer runt om i landet. Våra handläggare tar fram rapporter, underrättelser och allmänna råd. Rapporterna behandlar såväl samhällsplanering som byggnadsantikvariska frågor och konservering.

Här finns arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013 och framåt som ska levereras in till Riksantikvarieämbetet då arkeologisk utgrävning utförts. Dessutom finns den digitala versionen av tidskriften Fornvännen från 1906 och framåt.

Publikationerna publiceras som PDF-filer som kan läsas eller laddas ned direkt. Vissa går också att beställa som tryckt publikation, Print on Demand, ett digitalt tryck. 

De flesta publikationerna i Samla är tillgängliga i sin helhet, du kan söka på hela innehållet i publikationerna. Det finns också möjlighet att bevaka nya publikationer via RSS-flöde.

Digitalisering av tidigare utgivna tryckta publikationer

Vi samlar in önskemål och prioriterar digitalisering efter urvalsprinciperna: önskemål från anställda på Riksantikvarieämbetet, yrkesverksamma inom sektorn och forskare och lärare på universitet- och högskolor. Vi tar också hänsyn till om litteraturen är kurslitteratur, har stort antal efterfrågningar och totala antalet sidor (brutto-omfång). Publikationerna förmedlas digitalt som pdf:er via Riksantikvarieämbetets öppna arkiv Samla.

Klicka här för att komma till Samla – Riksantikvarieämbetets öppna arkiv.