Om Samla

I Samla finns arkeologiska rapporter från Riksantikvarieämbetes arkeologiska uppdragsverksamhet (UV) för åren 2000-2012 samt uppdragsarkeologiska rapporter från 2013 och framåt som ska levereras in till Riksantikvarieämbetet då arkeologisk utgrävning utförts.

Publikationerna publiceras som PDF-filer som kan läsas eller laddas ned direkt.

De flesta publikationerna i Samla är tillgängliga i sin helhet, du kan söka på hela innehållet i publikationerna. Det finns också möjlighet att bevaka nya publikationer via RSS-flöde.

Klicka här för att komma till Samla