Ortnamn

Ortnamn är en viktig del av vårt språk och vår miljö. Vi behöver namn dagligen för att kunna tala om platser i när och fjärran på ett effektivt och smidigt sätt. Som små, korta berättelser fångar och bevarar namnen tillstånd och episoder från sin tillkomsttid. De ger oss meddelanden från det förflutna. Riksantikvarieämbetet stöder Lantmäteriet i arbetet med ortnamnen i fastighetsregistret och på de offentliga kartorna.

Budskap från det förflutna

Ortnamnen särskiljer, identifierar och lokaliserar. Men ortnamnen är också historiska källor. De berättar om natur och kultur, om jakt, fiske, jordbruk, om djur- och växtliv, om religion, folktro och skrock, om färdvägar och kommunikationer, om bosättning och administration, om personer, om vardagliga rutiner, spektakulära händelser och mycket annat. Uråldriga namn som Ljusnan, Skåne, Tjust och Värmdö lever i det svenska namnlandskapet sida vid sida med yngre namn som Dag Hammarskjölds väg, Essingeleden, Pildammsparken, Tussilagobacken och Öresundsbron.

Ortnamnen skyddade i lag

Sedan den 1 juli 2000 finns en hänsynsparagraf införd i kulturminneslagen med föreskrifter om att tillämpa god ortnamnssed. Paragrafen stadgar att ”god ortnamnssed” skall iakttas vid statlig och kommunal ortnamnsverksamhet. Detta innebär bland annat att man inte får ändra hävdvunna ortnamn utan starka skäl. Vidare ska ortnamn normalt stavas enligt vedertagna regler för svensk språkriktighet. Svenska, finska och samiska ortnamn ska användas samtidigt i våra flerspråkiga områden.

Kontakt: Qaisar Mahmood tfn, 08-51918173 Qaisar.Mahmood@raa.se

Dela sidan på