Förstå och bevara arkeologiskt trä : Utmaningar och forskning. Foto: ( CC BY)

Arkeologiskt trä – forskningsutmaningar

Sverige tillhör de ledande inom forskningen om arkeologiskt trä. Genom regalskeppet Vasa och andra viktiga fynd har kunskap utvecklats. Stora forskningsutmaningar kvarstår ändå för att förstå och bevara arkeologisk trä.

Genom Riksantikvarieämbetets nätverk Arkeologiskt Trä och Kemi möts olika yrkesgrupper som arbetar med arkeologiskt trä. Syftet är att koordinera och kommunicera befintlig forskning och kunskap och omsätta den till praktiskt konservering och identifiera nya forskningsutmaningar.

Riksantikvarieämbetet har sammanfattat utmaningarna i ett program. Se filmen som presenterar programmet Att förstå och bevara arkeologiskt trä som sammanfattar behovet av ny kunskap inom området och belyser vilka forskningsfrågor som bör stå i fokus för framtida forskningsprojekt för att kunna bevara arkeologiskt trä för framtiden.