Hack 4 Heritage

Den 25–27 september 2020 är det dags igen. Nu i nytt format, i år kör vi helt online.

Hack for Heritage är ett tillfälle att utforska nya användningar för det digitala kulturarvet. Under Hack for Heritage får man i team arbeta fram idéer och prototyper utifrån öppna kulturarvsdata som kan ge svar på hur vi kan använda berättelser och spår från vår gemensamma historia och omforma dessa till något spännande, smart eller viktigt för oss idag. Vill du eller någon du känner delta? Tipsa gärna och håll koll på uppdateringar kring evenemanget på Hack for Heritage webbsida.

Läs fler av Kulturarvsinkubatorns nyheter.