Slutfasen av projektet Kulturarvsinkubatorn

Nu är vi i slutfasen för inkubator-projektet som pågått i tre år. I nuläget planerar vi i vilken form Kulturarvsinkubatorn kommer att drivas 2022.

Följ oss gärna här eller på Facebook.com/Kulturarvsinkubatorn, vi kommer att uppdatera när vi vet mer.

Läs fler nyheter från Kulturarvsinkubatorn.