Framsida av rapporten Räkna med kulturarvet
Rapporten Räkna med kulturarvet 2017 hittar du i det öppna arkivet DiVa. Foto: ( CC0)

Räkna med kulturarvet

Kulturarv har stor betydelse för såväl turism och tillväxt som miljö och allas delaktighet i samhället. Rapporten Räkna med kulturarvet beskriver hur kulturarv bidrar till en hållbar samhällsutveckling – ekonomiskt, miljömässigt och socialt. På alla områden är kulturarv en kraft att räkna med.

Kulturarv finns överallt där människor har levt. Dessa spår kan spänna från det mest vardagliga i form av en betad hage, en arbetsplats i en äldre byggnad till storslagna monument som lockar besökare från hela världen. Spåren kan användas för att berätta något om den tid som varit men också något om vad vi värdesätter idag och varför.

Kulturarv är idag närvarande på många olika sätt – från näringslivsutveckling och turism, via attraktiva livsmiljöer, till deltagande i samhället. Mångfalden av kulturarv kommer av att människor skapar, använder och omtolkar det. Nya årsringar bildas och nya lager av betydelser läggs till vilket formar såväl vår samtid som vår gemensamma framtid.

Rapporten Räkna med kulturarvet: Kulturarvets bidrag till en hållbar samhällsutveckling är fri att sprida och finns att beställa som print on demand eller ladda ned som PDF via DiVA. Vi hoppas att den kommer till användning och inspirerar till diskussioner om hur kulturarv kan vara en resurs för hållbar samhällsutveckling.