Riskreducering i kyrka.Foto: (CC BY)

Konferensen ”Riskhantering och kulturvård” 2014

Den 1–3 december 2014 hölls konferensen ”Riskhantering och kulturvård” i Stockholm, där 180 deltagare från museer, arkiv, kyrkan, länsstyrelser och företag deltog.

På konferensen presenterades internationella modeller, metoder och verktyg för riskhantering inom kulturvården. Dessutom presenterades fallstudier och metoder från andra samhällssektorer. Internationella forskare berättade om aktuell forskning om bland annat klimatförändringarnas effekter, skadedjur och mögel. Man diskuterade även kulturhistoriskt värde och hur man kan arbeta systematiskt och fokusera sina förebyggande insatser där de ger störst effekt.

Läs mer om innehållet i konferensprogrammet.

Här kan du se filmer av flera av presentationerna från konferensen.

Här finns även några av föreläsarnas Powerpoint-presentationer:
Bill Wei
Agnes Brokerhof
Thomas Warscheid
Adrian Heritage
Tonje Grahn
Jørgen Fastner
Cissela Genetay
Anna Henningsson