Övning

När man har tagit fram en katastrofplan behöver man testa den. En övning kan ge bra insikter om hur katastrofplanen fungerar. Det finns möjlighet att utvärdera katastrofplanen och att lära sig mer om hur man samarbetar. 

Nedan finns några tips och filmer som beskriver övningar.