Nyhetsarkiv

253 miljoner fördelas till kulturmiljövård

Riksantikvarieämbetet har fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Ett bidrag som är av stort värde för ett framgångsrikt kulturmiljöarbete.

Bidragen är bland annat avsedda för renoveringsarbeten vid Råås kvarn i Östergötland och till åtgärder vid byggnadsminnet Strömsholms Kanal i Västmanland. Nytt för i år är att Stiftelsen Arbetets museum får en miljon kronor.

Årets anslag för bidrag till kulturmiljövård uppgår till 253 miljoner kronor och i år får länen dela på 209 miljoner kronor. Resten av anslaget reserveras för bland annat runstensvård och konservering av fornfynd som kommer genomföras under året. Det är länsstyrelserna som fördelar merparten av pengarna och bidragen får lämnas till vård, information och tillgängliggörande av värdefulla kulturmiljöer samt framtagande av kunskapsunderlag. Ofta är kulturmiljöerna populära besöksmål som fungerar som lokala stödpunkter och bidrar med både arbetstillfällen och förståelse av lokalsamhället. För detaljer kring planerade åtgärder i länet, kontakta länsstyrelsen.

Några av satsningarna 2017:

Länsstyrelsen i Östergötland får en miljon kronor att fördela för renoveringsarbeten vid Råås kvarn där stenfoten delvis rasade vid en storm under början av 2016.

Länsstyrelsen i Västra Götaland tilldelas 1,1 miljon kronor för akuta renoveringar, bland annat tätningsarbeten, vid Akvedukten i Håverud i Dalslands kanal.

Länsstyrelsen i Västmanland tilldelas 1,1 miljoner kronor för att förstärka stranden vid byggnadsminnet Strömsholms kanal, där ett antal slukhål upptäckts farligt nära byggnadsminnet.

Länsstyrelsen i Örebro län tilldelas 840 000 kronor för arbeten vid Brevens bruk

Länsstyrelsen i Västernorrland tilldelas 1,1 miljoner för arbeten vid Njurunda kyrkoruin

Länsstyrelsen i Halland  tilldelas 3 150 000 kronor för fortsatta arbeten vid Världsarvet Grimeton

Länsstyrelsen i Blekinge tilldelas 1 400 000 kronor för insatser vid  Tjurkö stenhuggeri, 1 400 000 kr.

Länsstyrelsen i Jönköping tilldelas 1 575 000 kr för fortsatta arbeten med Kristalleni Bruzaholm, Eksjö kommun.

Närmare 1,8 miljoner kronor fördelas till kostnader för projekt i samverkan med Hantverkslaboratoriet.

Två  miljoner kronor reserveras för senare fördelning när det gäller bidrag till föreningen Laponiatjouttjudus för förvaltningen av världsarvet Laponia .

En miljon kronor avsätts som bidrag till Stiftelsen Arbetets museum i Norrköping för drift av kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.

Fakta
Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar. Av anslaget fördelas senare i år sexton miljoner till landets arbetslivsmuseer.

Bilaga 1: Fördelningstabell KMV-anslag 2017, länsvis

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: