Slåtterfolkets middag. Lekaryd, Småland.Slåtterfolkets middag. Lekaryd, Småland. Foto: Mårten Sjöbeck (Ingen upphovsrätt)

Åtta miljoner till projekt om måltidsupplevelser

Antal kommentarer: 2

Nu finns åtta miljoner kronor att söka till projekt om regionala och lokala måltidsupplevelser i kulturhistoriska miljöer. Sista ansökningsdag är den 30 april 2017.

Projekten ska bidra till ett eller flera av dessa områden:
• Utveckling av turism genom att skapa måltidsupplevelser med regionalt och lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.
• Stärka intresset för och sprida kunskap om regionala och lokala mattraditioner samt kopplingen mellan livsmedelsframställning och landskap.
• Utveckla distributionskanaler och användning av regionalt eller lokalt producerade råvaror och produkter i kulturhistoriska miljöer.

Observera att du kan få 100 procent i stöd, men det krävs minst 24,1 procent i övrig offentlig finansiering. Övrig offentlig finansiering innebär att en offentlig organisation annan än EU och Jordbruksverket ska stå för delar av finansieringen. Du kan inte få stöd för insatser som myndigheter, staten, landsting, regioner och kommuner ska ansvara för enligt lag eller annan författning. Du kan inte heller få stöd för pågående samarbetsprojekt vilket innebär att befintlig verksamhet inom redan etablerade kluster eller nätverk inte kan få stöd.

Ansökningarna bedöms utifrån kriterierna att projekten bidrar till samarbete mellan livsmedelsproducenter och kulturhistoriska besöksmål. Likaså att det finns ett identifierat behov av projektet med tydliga och mätbara mål som uppfylls. Slutligen ska det gärna finnas en tydlig och relevant målgrupp för projekten, som kan nås och dra nytta av resultatet.

Vilka kan söka?

Myndigheter, kommuner och landsting, regioner, föreningar, organisationer och företag samt enskilda aktörer kan söka det här stödet. Särskilt eftersökta är projekt med aktörer från både livsmedelsnäringen och kulturhistoriska miljöer.

Ansökan ska vara inskickad senast 30 april 2017.

Läs mer om ansökan.

Bakgrund

Riksantikvarieämbetet har tillsammans med Jordbruksverket, Institutet för språk och folkminnen och Sametinget fått i uppdrag av regeringen att ta tillvara och utveckla traditionell småskalig matkultur inom ramen för landsbygdsprogrammet. Uppdraget sträcker sig fram till 2018 och handlar om att genom stöd i landsbygdsprogrammet skapa intresse och sprida kunskap om kulturarv kopplat till mat, dryck och måltider.

Läs mer om regeringsuppdraget.

Dela sidan på

Kommentarer (2)

 1. Härliga tider!

  Vet ni om detta initiativ kommer att forts’tta under ett eller fler år framöver?

  Bästa hälsningar Danjel

  1. Hej!

   Följ länken ovan till Jordbruksverkets webb för aktuell information om uppdraget. Ett antal nya utlysningar planeras under kommande år och förhoppningsvis kommer ytterligare någon med en profil liknande denna. Kan dock inte nu säga när.

   /Ove

Lämna en kommentar