Eddie 1_DSC2225_Foto Rikkard Häggbom_CC BYFoto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Ny forskningsutlysning – Digital Heritage

Antal kommentarer: 0

Det finns nya pengar att söka för forskare i Sverige som vill delta i forskningskonsortier med andra länder i Europa.
Nu öppnar den internationella forskningsutlysningen JPICH Digital Heritage, som för Sveriges del leds av Riksantikvarieämbetet.

Följande teman står i fokus

  • The Critical: Engagements with Digital Heritage
  • The Curatorial: Communities and Digital Heritage
  • Safeguarding Digital Heritage

Den totala budgeten för Sverige är 600 000 EUR. Riksantikvarieämbetet och Vetenskapsrådet bidrar finansiellt.

Sista ansökningsdag är 22 juni och hur man söker och mycket mer information finns på JPICH Digital Heritage.

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar