Nyhetsarkiv

Regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt

Riksantikvarieämbetet har undersökt varför relativt lite EU-medel fördelas till kulturmiljöer som är besöksmål. Resultaten visar bland annat att EU:s höga krav på en projektansökan gör att få kulturmiljöaktörer söker medel från fonden.

Riksantikvarieämbetets undersökning visar att den sökande aktören måste ha god finansiell och administrativ kapacitet och offentlig medfinansiering. Utöver det ställer EU-kommissionen hårda krav på att projektet ska generera mätbara resultat och direkta tillväxteffekter. De höga kraven gör att det för många små kulturmiljöaktörer är svårt att ingå i ett EU-finansierat projekt.

En framgångsfaktor för kulturmiljöaktörer är att samverka genom kluster. Över hälften av de beviljade kulturmiljöprojekten denna programperiod, ägs och bedrivs genom klusterverksamhet eller samverkansorgan. En annan framgångsfaktor är innovativa kulturmiljöprojekt, något som ofta kommer till stånd genom branschöverskridande samarbeten.

Utvärderingen visar att medelstilldelningen till kulturmiljöprojekt inte är beroende av om det i programmen finns skrivningar om kulturmiljö. Det som påverkar tilldelningen är snarare vilken vikt kulturmiljöer tillskrivs i tillväxtarbetet på regional nivå. I regioner där kulturarv och kulturmiljö värderas högt tenderar även kulturmiljöaktörers intresse att söka medel att öka.

Vill du ta del av hela rapporten Regionalfondens finansiering av kulturmiljöprojekt inom besöksnäringen hittar du den här i DiVA.

 

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: