Nyhetsarkiv

Lars Amréus replikerar i Ölandsbladet om världsarvet

Den 23 maj publicerade Ölandsbladet en replik från riksantikvarie Lars Amréus på en ledare införd den 6 maj. Ledaren skrevs efter att Södra Ölands odligslandslandskaps förvaltningsråd besökt Lars Amréus i Stockholm. Ölandsbladets ledarskribent Peter Boström skrev då bland annat:

”Och nu var det väl också själva tusan om inte Riksantikvarieämbetet förstått att deras oinsatta åsikter får konsekvenser för de som bor och verkar i världsarvet på södra Öland.”

Här följer Lars Amréus svar:

Riksantikvarieämbetet förstår att Södra Öland måste kunna utvecklas

Ölandsbladets Peter Boström deltog inte i mötet den 5 maj mellan Södra Ölands odlingslandskaps förvaltningsråd och Riksantikvarieämbetet. Den bild av mötet som förmedlas av Boström behöver kompletteras.

Under mötet diskuterades vår inbördes rollfördelning. Diskussionen handlade också om hur vi kan samråda för att hantera både utveckling och världsarvsstatusen.

Södra Ölands odlingslandskap är ett komplext världsarv. Förvaltningen kräver samverkan mellan många aktörer med sina respektive ansvarsområden. Det viktiga statliga ansvaret ska tas av länsstyrelsen. Riksantikvarieämbetets ansvar är att följa utvecklingen och svara på Unescos frågor. Vi kan agera i enskilda fall när världsarv påverkas.

De berörda parterna har olika roller i förhållande till svensk lagstiftning och kan därmed komma fram till olika slutsatser. Det ska inte tas som intäkt för att vi inte förstår helheten och komplexiteten. Riksantikvarieämbetet förstår mycket väl att Södra Öland måste kunna utvecklas om världsarvets värden ska kunna säkras på sikt. Vi ser just nu med stor oro på den vattenbrist som råder och som är ett allvarligt hot både mot den fortsatta utvecklingen och mot världsarvet.

Det är viktigt att poängtera att det inte går att på förhand säga vilka förändringar som är möjliga i världsarvet. Det finns ingen checklista. Det är en bedömning och avvägning mellan olika intressen som ska göras i den ordinarie planeringen, vilket Mörbylånga kommun och Länsstyrelsen i Kalmar län behöver förhålla sig till.

Ett utvecklat samråd och en tidig dialog underlättar såväl för lokala och regionala beslutsfattare som för oss som ansvarig myndighet. På det sättet kan vi tillsammans minimera de eventuella intressemotsättningar som kan uppstå.

Lars Amréus

riksantikvarie

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: