Nyheter
Debattartikel i Svenska Dagbladet 22 maj 2017 Foto: ( CC BY)

Riksantikvarie Lars Amréus svarar i Svenska Dagbladet

Måndag 22 maj bemöter Lars Amréus kritiken från Ola Wong i SvD. ”Riksantikvarieämbetet blir inte politisk överrock åt museerna” skriver Lars Amréus i repliken.

Den 15 maj publicerade Svenska Dagbladet en kommentar från Ola Wong där han kritiserade den kommande kulturarvspropositionen. I en del av artikeln riktade han även kritik mot Riksantikvarieämbetet.

I repliken i dagens tidning svarar Lars Amréus att Riksantikvarieämbetets kommande uppdrag handlar om att stödja och inte styra museerna politiskt. Han förklarar även innehållet i Vision för kulturmiljö 2030 vars övergripande visionsformulering lyder ”Alla, oavsett bakgrund, ska uppleva att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige”.

”På Riksantikvarieämbetet menar vi att det är angeläget att kulturarvet är tillgängligt för alla, inte minst som en källa för kunskap och bildning. Detta torde för övrigt snarast vara motsatsen till ett identitetspolitiskt bruk av kulturarvet, som sätter upp gränser kring vilka kulturarvet ska vara en angelägenhet för och som riskerar att fastna i stereotypa och förenklade resonemang om representation.”

Repliken publiceras i pappersutgåvan idag måndag, men har gått att läsa på SvD:s webb även under helgen som gått.

För en utförligare bild av innehållet i Vison för kulturmiljöarbetet 2030, se Lars Amréus debattartikel i Dagens Samhälle då visionen presenterades: ”Vi är alla jämlikar inför det förflutna”. eller ladda hem och läs hela rapporten: ”Vision för kulturmiljöarbetet 2030”.

  • Publicerad:
  • Uppdaterad: